Γίνετε εταιρικός πελάτης

Ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων

 • Ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δομημένες δανειοδοτικές λύσεις
 • Αφοσιωμένος Λειτουργός εξυπηρέτησης για κάθε εταιρικό πελάτη
Εικόνα
become-corporate-client-header
Εικόνα
corporate-account-opening
Άνοιγμα λογαριασμού

Για το άνοιγμα λογαριασμού για εταιρικούς πελάτες χρειάζονται μόλις μερικές εργάσιμες μέρες από τη στιγμή που θα υποβληθεί στην Τράπεζα πλήρης φάκελος με τα απαιτούμενα έγγραφα και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες AML, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας.

Η Τράπεζα εξυπηρετεί τόσο εγχώριους όσο και διεθνείς εταιρικούς πελάτες. Η σχέση της RCB Bank Ltd με τους πελάτες της χαρακτηρίζεται από το αίσθημα εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και την ικανότητα υπέρβασης προσδοκιών.

Οι διαδικασίες για το άνοιγμα λογαριασμού για εταιρικούς πελάτες στην Τράπεζα περιλαμβάνουν:
 • Μια κατ’ ιδίαν συνάντηση μεταξύ ενός εκπροσώπου της Τράπεζας και του δικαιούχου της εταιρείας.
 • Προσκόμιση εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τράπεζας.
 • Συμπλήρωση αίτησης όπως προνοείται από την Τράπεζα.
 • Γνωστοποίηση πληροφοριών για τις πηγές κεφαλαίων στη μορφή που θα ζητηθεί από την Τράπεζα.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμού

H RCB Bank τηρεί αυστηρά τις πρόνοιες του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου.
Εικόνα
legislation

Σύμφωνα με τη νομική απαίτηση «Γνώριζε τον πελάτη σου» (KYC):

 • Κατανοεί τους βασικούς τομείς δραστηριοτήτων της εταιρείας, να ξέρει την πραγματική διεύθυνση και τη διεύθυνση της καταστατικής έδρας της, τον αριθμό εργαζομένων κ.λπ.
 • Λαμβάνει πληροφορίες για την προέλευση των κεφαλαίων της, τον ετήσιο κύκλο εργασιών του λογαριασμού, τους τύπους των αναμενόμενων συναλλαγών, τις χώρες που θα περιλαμβάνονται στις συναλλαγές κ.λπ.
 • Ταυτοποιεί τους πραγματικούς δικαιούχους της επιχείρισης (φυσικά πρόσωπα).
Γιατί με την RCB Bank;
 • Η RCB Bank Ltd είναι μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Κύπρο ως προς το ύψος των στοιχείων του ενεργητικού.
 • Η οικονομική βιωσιμότητα της Τράπεζας έχει δοκιμαστεί στο χρόνο.
 • Η Τράπεζα έχει λανσάρει ένα ειδικό σχέδιο Χρηματοδοτικών Λύσεων για Κυπριακές εταιρείες
 • Προσφέρει μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών στους εταιρικούς πελάτες της,
 • Αποτελεί την πιο δυναμική διεθνή τράπεζα στην Κύπρο και πρωτοπόρο στο διεθνή τραπεζικό κλάδο.
 • Χρησιμοποιεί σύγχρονες τραπεζικές λύσεις υψηλού επιπέδου και τεχνολογίας αιχμής για την εξυπηρέτηση των εταιρικών της πελατών: οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένα για μητρικές εταιρείες.
 • Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση εξ αποστάσεως σε τραπεζικές υπηρεσίες μέσω σύγχρονων και εύχρηστων καναλιών, με διευρυμένη λειτουργικότητα στο πλαίσιο της υπηρεσίας RCB Online BankingRCB Mobile Banking και RCB Telephone Banking.
Εικόνα
become-individual-client-03
Ας τα πούμε από κοντά

Ένας λειτουργός εξυπηρέτησης της Τράπεζας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον καλύτερο τρόπο για άνοιγμα λογαριασμού

56, Μακαρίου και Δημοφώντος, Lamda Tower, 1075 Λευκωσία

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

56, Μακαρίου και Δημοφώντος, Lamda Tower, 5ος όροφος, 1075 Λευκωσία

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

106, Λεωφόρος Αμαθούντος, Sun Sea Court 1, 4532 Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός, Κύπρος

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

261, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, 3035 Λεμεσός, Κύπρος

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

2, Αμαθούντος, P.O.Box 56868, 3310, Λεμεσός, Κύπρος