Βασικοί Παραμέτροι Τιμολόγησης και Διευκολύνσεις

Ενοποιημένες Τραπεζικές Υπηρεσίες

  • Πλεονεκτήματα Ενοποιημένης Τραπεζικής
  • Πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας
Ανάλυση Χρεώσεων

Διαφανής χρέωση βάσει προμήθειας ανά συναλλαγή

app store

Μηνιαία έξοδα συντήρησης ανά τερματικό POS ή ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

Εφάπαξ χρέωση για μετάβαση στην εν λόγω υπηρεσία (περιλαμβάνει εγκατάσταση τερματικού και επιτόπια εκπαίδευση), Χρεώσεις για τυχόν αιτήσεις νέων υπηρεσιών ή για άλλες Προσαρμογές (προσαρμογές (προσαρμοσμένες αναφορές, εκτεταμένη επιτόπια υποστήριξη κ.α.)

Πακέτα Λύσεων Αποδοχής Καρτών

Οικονομικά πακέτα τιμολόγησης, σε συνδυασμό με τραπεζικές υπηρεσίες λογαριασμού, ηλεκτρονικών πληρωμών και άλλα προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

  • Τρεχούμενος λογαριασμός χωρίς ετήσιο τέλος συντήρησης
  • Εταιρική χρεωστική κάρτα RCB Visa χωρίς ετήσια χρέωση
  • Μειωμένη χρέωση για απαντήσεις αιτημάτων ελεγκτών

 

  • Χωρίς χρέωση  όλες οι εσωτερικές μεταφορές πληρωμών
  • Μειωμένο σταθερό τέλος για εξερχόμενα εμβάσματα SEPA που εκτελούνται μέσω Online ή Mobile Banking
  • Μηδενική προμήθεια για αγορά / πώληση ξένου νομίσματος