Οδηγίες και υποστήριξη πελατών

Ένας αφοσιωμένος Λειτουργός εξυπηρέτησης βρίσκεται στη διάθεση του κάθε πελάτη


Υποστήριξη για RCB POS και E-commerce
25 88 00 88

Εξυπηρέτηση 24/7 που περιλαμβάνει ομάδα της Υπηρεσίας RCB Telephone Banking και τεχνικούς για POS Τερματικά

Ωράρια Εξειδικευμένης Υποστήριξης Πελατών

24/7, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών | στην αγγλική και ελληνική γλώσσα

08:00 έως 24:00, 365 ημέρες το χρόνο | στην αγγλική και ελληνική γλώσσα

08:00 έως 24:00, 365 ημέρες το χρόνο | στην αγγλική και ελληνική γλώσσα

08:00 έως 22:00, 365 ημέρες το χρόνο | στην αγγλική και ελληνική γλώσσα

Υποστήριξη δεδομένων ασφαλείας και συμμόρφωσης PCI

Εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη για ASV network scanning (εγκεκριμένος προμηθευτής σάρωσης)για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τη συμμόρφωσή σας με τα πρότυπα ασφάλειας δεδομένων PCI (Κάρτα Πληρωμών).