Ασφαλή αποταμιευτικά προϊόντα για την επιχείρησή σας με ανταγωνιστικούς και ευέλικτους όρους.
Εικόνα
savings-corporate-header
Ευέλικτοι προθεσμιακοί λογαριασμοί σε διάφορα νομίσματα

Οι Επενδυτικοί προθεσμιακοί λογαριασμοί προσφέρουν τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων μεταξύ των υπολοίπων καταθετικών λογαριασμών και είναι διαθέσιμοι για διαφορετικά χρονικά διαστήματα σε Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ, Λίρα Αγγλίας και Ρωσικό ρούβλι.

Η διάρκεια των «Επενδυτικών» προθεσμιακών λογαριασμών μπορεί ναείναι από έξι (6) μήνες έως τρία (3) έτη. Το επιτόκιο κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης, το νόμισμα και τη διάρκεια. Οι τόκοι καταβάλλεται στον τρεχούμενο λογαριασμό του κατόχου με τη λήξη της προθεσμίας. Για καταθέσεις διάρκειας δεκαοχτώ (18) μηνών και άνω, είναι δυνατή η ετήσια καταβολή τόκων.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 20.000 Ευρώ, 25.000 Δολάρια ΗΠΑ/Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια. Πρόσθετη κατάθεση ή μερική ανάληψη είναι δυνατή μόνο με τη λήξη της προθεσμίας.

Εικόνα
investor

Ο προθεσμιακός λογαριασμός Gradual Rate είναι διαθέσιμος για καταθέσεις Δολαρίων ΗΠΑ και Λιρών Αγγλίας, είναι διάρκειας ενός (1) έτους και παρέχει τη δυνατότητα τερματισμού της κατάθεσης πριν από τη λήξη της. Σε περίπτωση που ο τερματισμός αυτός πραγματοποιηθεί στους τρεις (3), έξι (6) ή εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης, ο πελάτης δικαιούται το 15%, 45% ή 70% αντίστοιχα του τρέχοντος ετήσιου επιτοκίου της προθεσμιακής κατάθεσης.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας. Ο τόκος καταβάλλεται κατά τη λήξη της κατάθεσης σε τρεχούμενο λογαριασμό του κατόχου.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός δεν προβλέπει τη μερική ανάληψη ή πρόσθετη κατάθεση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης.

Εικόνα
gradual-rate

Ο προθεσμιακός καταθετικός λογαριασμός «Flexibility» παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα μερικής ανάληψης ή αύξησης του ύψους της κατάθεσης εντός προσυμφωνημένων ελάχιστων και μέγιστων ορίων: ο πελάτης και η Τράπεζα συμφωνούν στο ελάχιστο υπόλοιπο. Το μέγιστο υπόλοιπο είναι πάντα το ελάχιστο υπόλοιπο επί 2,5. Το μέγιστο υπόλοιπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000.000 Δολάρια Η.Π.Α/Λίρες Αγγλίας ή 30.000.000 Ρωσικά Ρούβλια ενώ το συμφωνημένο ελάχιστο υπόλοιπο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 25.000 Δολαρίων Η.Π.Α/Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια.

Ο τόκος καταβάλλεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση σε τρεχούμενο λογαριασμό του κατόχου. Η διάρκεια του καταθετικού σχέδιου «Flexibility» μπορεί να είναι μονοετής, διετής ή τριετής. Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι 25.000 Δολάρια Η.Π.Α./Λίρες Αγγλίας ή 1.000.000 Ρωσικά Ρούβλια.

Εικόνα
flexibility

Το σχέδιο «Top Up» παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αυξήσει το ποσό της κατάθεσης συσσωρεύοντας κεφάλαιο και να λαμβάνει ένα σταθερό εισόδημα, υπό τη μορφή είσπραξης τόκων σε αυτόν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο λογαριασμός είναι διαθέσιμος σε Ευρώ και είναι διάρκειας ενός (1) έως και τριών (3) ετών. Ο τόκος καταβάλλεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση σε τρεχούμενο λογαριασμό του κατόχου.

Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι 20.000 Ευρώ, ενώ η ελάχιστη αύξηση κεφαλαίου έχει οριστεί στις 5.000 Ευρώ. Δεν προβλέπεται μερική ανάληψη κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης.

Εικόνα
top-up

Ο προθεσμιακός λογαριασμός Escalator είναι ένα ξεχωριστό προϊόν, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με ελκυστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον πελάτη να τερματίσει την κατάθεση στο τέλος οποιουδήποτε τριμήνου χωρίς επιβάρυνση.

Οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίμηνο στον τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Αν η κατάθεση δεν τερματιστεί, το επιτόκιο αυξάνεται. Όσο διατηρείται ο λογαριασμός, η απόδοσή του αυξάνεται.

Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 100.000 Ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσό είναι 5.000.000 Ευρώ. Δεν επιτρέπεται μερική ανάληψη ή πρόσθετη κατάθεση κεφαλαίου πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Εικόνα
escalator
Λογαριασμοί Υπό Προειδοποίηση (35 ημερών / 90 ημερών)

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση της RCB είναι έντοκος καταθετικός λογαριασμός με ελκυστικά επιτόκια για βραχυχρόνια αποταμίευση. Oι αναλήψεις υπό προειδοποίηση 35 ή 90 ημερών, αναλόγως του λογαριασμού, πραγματοποιούνται άνευ χρεώσεως.

Κατάθεση επιπρόσθετου ποσού οποτεδήποτε

Μηνιαία κεφαλαιοποίηση των τόκων

Πρόσβαση στις καταθέσεις όποτε χρειάζεται (με προειδοποίηση)

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της RCB και αφορά καταθέσεις σε ευρώ (EUR), δολάριο ΗΠΑ (USD), στερλίνες (GBP) και ρούβλια (RUB) με ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης τα 1.000 EUR/GBP, 100.000 USD, ή 70.000 RUB για 35 ημέρες και 1.000 EUR/GBP/USD, ή 70.000 RUB για 90 ημέρες. Το ελάχιστο ποσό αφορά την αρχική κατάθεση και μόνο, κατόπιν της οποίας δεν επιβάλλεται κανένα όριο, ανώτατο ή κατώτατο, στο ποσό του λογαριασμού. Η πληρωμή των τόκων καταβάλλεται με μηνιαία πίστωση στον λογαριασμό.

Καταθέσεις στο Λογαριασμό Υπό Προειδοποίηση πραγματοποιούνται μόνο μέσω μεταφοράς χρημάτων από υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. Για αναλήψεις από τον Λογαριασμό Υπό Προειδοποίηση απαιτείται γραπτή ειδοποίηση προς την RCB 35 ή 90 ημερών, ανάλογα με το προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα. Κάθε γραπτή ειδοποίηση έχει ισχύ επτά (7) ημερολογιακών ημερών πέραν της δηλωμένης ημερομηνίας ανάληψης. Το ποσό της ανάληψης μεταφέρεται στον υπάρχοντα τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη.

Ο Λογαριασμός Υπό Προειδοποίηση της RCB δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λογαριασμός πληρωμών και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης εντολών άμεσης χρέωσης, τραπεζικών καρτών και βιβλιαρίων επιταγών.

Εικόνα
deposit-guarante
Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

H RCB Bank Ltd συμμετέχει στο Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, το οποίο καθιερώθηκε με τον Νόμο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων του 2016 και τους σχετικούς Κανονισμούς.

Το σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Εξυγίανσης των Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων καλύπτει καταθέσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για κάθε καταθέτη ανά τράπεζα ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα. Το όριο αυτό αφορά το συνολικό ποσό των καταθέσεων ενός καταθέτη σε συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης ενός καταθέτη, τα ποσά των υφιστάμενων καταθέσεων θα συμψηφίζονται με οποιαδήποτε υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που έχουν παραχωρηθεί από την Τράπεζα στον καταθέτη καθώς και με οποιαδήποτε άλλα ποσά που αποτελούν ανταπαίτηση της Τράπεζας και για τα οποία η Τράπεζα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού.