RCB First

Σχεδιασμένο ειδικά για ανηλίκους, το σχέδιο RCB First επιτρέπει την εξοικονόμηση για το μέλλον και την εξασφάλιση κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες ανάγκες.

  • Διατίθεται σε EUR, GBP και USD
  • Ελκυστικά επιτόκια
  • Μηνιαία κεφαλαιοποίηση τόκων
  • Ευελιξία να προσθέσετε στον λογαριασμό οποιοδήποτε ποσό, ανά πάσα στιγμή, απολαμβάνοντας το ίδιο προνομιακό επιτόκιο 
Εικόνα
rcb-first-header
Σχεδιάστε το μέλλον των παιδιών σας!

Το ελάχιστο ποσό που απαιτείται να κατατεθεί κατά το άνοιγμα είναι 1.000 EUR / USD / GBP.

Μετά το άνοιγμα, μπορείτε να καταθέσετε οποιοδήποτε ποσό, ανά πάσα στιγμή έως το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, το οποίο είναι 250.000 EUR / USD / GBP. Οι τόκοι καταβάλλονται στο λογαριασμό σε μηνιαία βάση.

Τα χρήματα μπορούν να αναληφθούν μόνο όταν ο ανήλικος γίνει δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων πριν από την ηλικία ενηλικίωσης με έκδοση δικαστικής απόφασης.

Εικόνα
rcb-first-01
Εικόνα
deposit-guarante
Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων

Η RCB Bank Ltd συμμετέχει στο Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων, το οποίο συστάθηκε με βάση τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2016 και τους περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμούς του 2016.

Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων καλύπτει καταθέσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα.

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για κάθε καταθέτη ανά τράπεζα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα. Το όριο αυτό αφορά το συνολικό ποσό των καταθέσεων ενός καταθέτη σε συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης ενός καταθέτη, τα ποσά των υφιστάμενων καταθέσεων θα συμψηφίζονται με οποιαδήποτε υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που έχουν παραχωρηθεί από την Τράπεζα στον καταθέτη καθώς και με οποιαδήποτε άλλα ποσά που αποτελούν ανταπαίτηση της Τράπεζας και για τα οποία η Τράπεζα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού.