Συμβασεις επαναγορας REPO

Αντιστροφες Συμβασεις Επαναγορας (REPO) είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος προσέλκυσης βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης έναντι χρεογράφων της Τράπεζας.

Μέσω των συμφωνιών επαναπώλησης (REPO) παρέχουμε χρηματοδότηση για έως και 180 ημέρες και προσφέρουμε εξατομικευμένα επιτόκια βάσει της ποιότητας, της διάρκειας και του νομίσματος του μέσου.

Εικόνα
repo-transactions-header
Βασικές παράμετροι των συναλλαγών REPO
Εικόνα
repo-transactions-features
  • Ο μηχανισμός συναλλαγών REPO λειτουργεί στην εξής βάση: για την περίοδο του δανείου, τα χρεόγραφα που δίνονται ως εγγύηση περνούν στην κατοχή της Τράπεζας, ενώ ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τα αγοράσει ξανά από την Τράπεζα όταν ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος της συναλλαγής.
  • Οι συναλλαγές REPO ρυθμίζονται από διεθνώς αναγνωρισμένες τυποποιημένες συμβάσεις: Παγκόσμια Πρότυπη Σύμβαση Επαναγοράς (GMRA).
  • Όταν η σύμβαση λήξει, είναι πιθανή η ανανέωση της συναλλαγής REPO.
  • Ως εγγύηση για τέτοιες συναλλαγές μπορούν να δοθούν μόνο διαπραγματεύσιμοι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε έναν κατάλογο που έχει εγκρίνει η Τράπεζα.

Η Τράπεζα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες (REPO) σε επενδυτές που θεωρούνται επαγγελματίες επενδυτές ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με τους κανόνες κατηγοριοποίησης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID ΙΙ) που μεταφέρθηκε στην κυπριακή νομοθεσία με το Νόμο 87(Ι)/2017 ο οποίος προβλέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών και άλλα συναφή θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το λειτουργό εξυπηρέτησής σας.

Νόμισμα EUR, USD, GBP, RUB
Περίοδος Έως 180 ημέρες
Ανανέωση Δυνατή κατόπιν αιτήματος
Συνεννόηση και παράμετροι Συμφωνούνται τη στιγμή της συναλλαγής
Πλεονεκτήματα των πράξεων REPO
  • Μέθοδος μετατροπής των επενδύσεων σε κεφάλαια για μικρό χρονικό διάστημα χωρίς να απαιτείται η ρευστοποίηση της υπάρχουσας επενδυτικής σας θέσης.
  • Χρήση μόχλευσης πιστώσεων για πράξεις με κινητές αξίες κατά τρόπο που καθιστά δυνατή τη λήψη βραχυπρόθεσμης δανειοδότησης με εγγύηση τις κινητές αξίες που φυλάσσονται από την Τράπεζα.
  • Ανταγωνιστικά επιτόκια.
Εικόνα
repo-transactions-advantages
Πώς να ξεκινήσετε συναλλαγές REPO με την RCB

Ανοίξετε λογαριασμό στην RCB και ζητήστε πρόσβαση στις επενδυτικές υπηρεσίες επικοινωνώντας με το λειτουργό εξυπηρέτησής σας.

Ανοίξτε έναν λογαριασμό θεματοφυλακής και διαπραγματευτείτε με την Τράπεζα τους όρους και τις προϋποθέσεις της Παγκόσμιας Πρότυπης Σύμβασης Επαναγοράς (GMRA).

Επιβεβαιώστε με την τράπεζα τα χρεόγραφα που θα χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση. Τώρα μπορείτε να ζητήσετε από την Τράπεζα να προχωρήσει σε συναλλαγές επικοινωνώντας με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις..

Επόμενο βήμα
Ας τα πούμε από κοντά

Ένας λειτουργός εξυπηρέτησης της Τράπεζας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον καλύτερο τρόπο για άνοιγμα λογαριασμού

56, Μακαρίου και Δημοφώντος, Lamda Tower, 1075 Λευκωσία

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

56, Μακαρίου και Δημοφώντος, Lamda Tower, 5ος όροφος, 1075 Λευκωσία

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

106, Λεωφόρος Αμαθούντος, Sun Sea Court 1, 4532 Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός, Κύπρος

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

261, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, 3035 Λεμεσός, Κύπρος

Δευτέρα - Παρασκευή, 09:00 - 17:00

2, Αμαθούντος, P.O.Box 56868, 3310, Λεμεσός, Κύπρος