Πληρωμές και μεταφορές

Προϊόντα και Υπηρεσίες πληρωμών που κάνουν τη ζωή ευκολότερη

Πληρωμές SWIFT  •  Πληρωμές SEPA  •  ΑΜΕΣΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ SEPA

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εικόνα
payments-transfers-header
Εικόνα
swift-payment
Πληρωμές SWIFT
 • Πραγματοποιήστε σημαντικό όγκο πληρωμών για διεκπεραίωση εντός της ίδιας ημέρας.
 • Λάβετε τις πληρωμές σας σε διάφορες δικαιοδοσίες μέσω του συστήματος SWIFT.
 • Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για επείγουσες πληρωμές - οι πληρωμές διεκπεραιώνονται την ίδια ημέρα.
 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις για πληρωμές.
 • Επιλογή χρέωσης «από κοινού» ή «ιδίου» ή «δικαιούχος».
Ώρες Λειτουργίας για διεκπεραίωση εντολών πληρωμών:
 • Για Ευρώ, Στερλίνες, Ελβετικά Φράγκα και Ρωσικά Ρούβλια - από τις 08:30 έως τις 13:00.
 • Για δολάρια ΗΠΑ - από τις 08:30 έως τις 16:00 ώρα Κύπρου.
 • Για τη διεκπεραίωση συναλλαγών ενδέχεται να ζητηθούν δικαιολογητικά έγγραφα, π.χ. τιμολόγιο κ.λπ.
Πληρωμές SEPA
 • Εύκολες πληρωμές σε ευρώ  εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
 • Δεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την εκτέλεση πληρωμής ή την τιμολόγηση
 • Αποδοτικότητα και ταχύτητα για διασυνοριακές μεταφορές
Εικόνα
sepa-payment

Ο στόχος του SEPA είναι η εναρμόνιση της αγοράς πληρωμών εντός της Ευρώπης με τη χρήση κοινών διαδικασιών και προτύπων για πληρωμές σε ευρώ, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών πληρωμών.

Ο πλήρης κατάλογος των χωρών SEPA βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/sepa

 • Το νόμισμα πληρωμής πρέπει να είναι Ευρώ
 • Η τράπεζα του χρεώστη και η τράπεζα του πιστωτή / δικαιούχου βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν εγγραφεί στο σύστημα πληρωμών SEPA
 • Η εντολή πληρωμής πρέπει να περιέχει τον αριθμό λογαριασμού διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης επιχείρησης (BIC) της τράπεζας του δικαιούχου πληρωμής
 • Το ποσό της πληρωμής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ
 • Ημερομηνία τιμής T + 1 (επόμενη μέρα) υπό την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές θα λαμβάνονται από την τράπεζα πριν από την επίσημη ώρα διακοπής
 • Επιλογή χρέωσης - μόνο " από κοινού " (πληρωτής και δικαιούχος αναλαμβάνουν από κοινού τη χρέωση της πληρωμής)
Εικόνα
direct-debit
Άμεσες χρεώσεις SEPA

Πληρώστε έγκαιρα

 • Πληρώστε για αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή του SEPA.
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος καθυστερημένων ή χαμένων λογαριασμών, φόρων ή ασφαλιστικών πληρωμών.
 • Δωρεάν εκτέλεση πληρωμών

Η Άμεση Χρέωση (Direct Debit) είναι μια εντολή πληρωμής που παρέχεται από έναν πελάτη (Χρεώστης) στον οργανισμό πιστωτή / πάροχο υπηρεσιών (Δικαιούχος Πληρωμής) υπό τη μορφή Εντολής Άμεσης Χρέωσης. Η Άμεση Χρέωση επιτρέπει στην τράπεζα του Χρεώστη να χρεώνει τον λογαριασμό του Χρεώστη για μεταβλητά ή σταθερά ποσά που διεκδικεί ο Δικαιούχος Πληρωμής σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα. Η κύρια διαφορά μεταξύ Πάγιας Εντολής (Standing Order) και  Άμεσης Χρέωσης είναι ότι η Πάγια Εντολή διευθετείται από τον Χρεώστη και αφορά σταθερό ποσό, ενώ  η Άμεση Χρέωση καθορίζεται και συλλέγεται απευθείας από τον Δικαιούχο Πληρωμής για ποσό που ενδέχεται να μην είναι γνωστό εκ των προτέρων.

Το σύστημα Άμεσης Χρέωσης SEPA είναι μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) και επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν για αγαθά ή υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή του SEPA (ΕΕ, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Ελβετία) χρησιμοποιώντας  ένα τυποποιημένο προϊόν Άμεσης Χρέωσης, εύκολα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μια Άμεση Χρέωση (Direct Debit) για την πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας, των ασφαλίστρων, των φόρων κ.λπ., θα πρέπει να ξεκινήσετε μια Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA με τον Δικαιούχο Πληρωμής. Η επεξεργασία των Άμεσων Χρεώσεων SEPA γίνεται από την Τράπεζα σύμφωνα με τον Βασικό Κανονισμό Λειτουργίας Άμεσων Χρεώσεων SEPA και τις οδηγίες εφαρμογής του που δημοσιεύονται από το EPC. Ο Βασικός Κανονισμός Λειτουργίας Άμεσων Χρεώσεων SEPA, οδηγίες εφαρμογής του  , αναλυτικές πληροφορίες, όροι, δικαιώματα και ευθύνες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του EPC  http://www.europeanpaymentscouncil.eu.

 • Απλός τρόπος πληρωμής λογαριασμών, φόρων, ασφαλίστρων κ.λπ. χωρίς τον κίνδυνο καθυστερημένων ή αναπάντητων πληρωμών
 • Η Άμεση Χρέωση SEPA είναι διαθέσιμη μόνο για διακανονισμούς σε Ευρώ. Τόσο ο Δικαιούχος Πληρωμής όσο και ο Χρεώστης πρέπει να κατέχουν λογαριασμό σε ευρώ σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εντός SEPA
 • Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές Άμεσης Χρέωσης SEPA είναι τυποποιημένες σε όλες τις χώρες του SEPA
 • Οι Άμεσες Χρεώσεις SEPA ρυθμίζονται από τον Λειτουργίας Άμεσων Χρεώσεων SEPA και τις οδηγίες εφαρμογής του για χειρισμό απορριφθέντων και επιστρεφόμενων είσπραξεων οφειλών με Άμεση Χρέωση SEPA 
 • Εάν δεν συμφωνείτε με την Άμεση Χρέωση SEPA που υποβλήθηκε σε επεξεργασία από τον λογαριασμό σας, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων του σχετικού ποσού εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Άμεσων Χρεώσεων SEPA και τις σχετικές οδηγίες
 • Οι πληρωμές Άμεσης χρέωσης SEPA εκτελούνται δωρεάν
Πάγιες εντολές

Ένας αυτοματοποιημένος τρόπος πληρωμής προσαρμοσμένος στις ανάγκες σας 

 • Τακτικές, αυτόματες, σταθερές μεταφορές από τον λογαριασμό σας στην RCB ή σε άλλη τράπεζα.
 • Ιδιαίτερα κατάλληλο για πληρωμή ενοικίου, αποπληρωμή δανείων ή άλλες τακτικές μεταφορές.
 • • Απλώς επιλέξτε το ποσό, τη συχνότητα και την ημερομηνία.
Εικόνα
standing-orders
 • Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις τακτικές πληρωμές και να εξοικονομήστε το χρόνο από μία επίσκεψη ή τηλεφώνημα  στην Τράπεζα
 • Μπορείτε να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας αποτελεσματικά και να πραγματοποιείτε τις τακτικές πληρωμές σας πάντα εγκαίρως
 • Κάθε πληρωμή με πάγια εντολή χρεώνεται σύμφωνα με τις προμήθειες της Τράπεζας και χρεώσεις για τραπεζικές μεταφορές
Περισσότεροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάγιες εντολές

Ελάχιστο υπόλοιπο λογαριασμού

Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία είναι χαμηλότερο από ένα προκαθορισμένο όριο, το απαιτούμενο ποσό μεταφέρεται από άλλον καθορισμένο RCB λογαριασμό προκειμένου να συμπληρωθεί το προκαθορισμένο όριο στον λογαριασμό.
Μέγιστο υπόλοιπο λογαριασμού Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία είναι υψηλότερο από τον προκαθορισμένο στόχο, το πλεόνασμα του ποσού μεταφέρεται σε έναν καθορισμένο λογαριασμό της RCB ή άλλης τράπεζας.
Υπόλοιπο λογαριασμού εντός ενός προκαθορισμένου εύρους Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι εκτός του προκαθορισμένου εύρους, συμπληρώνεται το προκαθορισμένο όριο από έναν άλλο καθορισμένο RCB λογαριασμό ή το πλεόνασμα του ποσού μεταφέρεται σε έναν καθορισμένο λογαριασμό της RCB ή άλλης τράπεζας.
Αυτόματη αποπληρωμή κάρτας RCB Το απαιτούμενο ποσό μεταφέρεται από τον τρεχούμενο λογαριασμό για να καλύψει το οφειλόμενο υπόλοιπο στον λογαριασμό της κάρτας κατά την ημερομηνία λήξης της κάρτας.
Τακτικές μεταφορές σταθερού ποσού από έναν λογαριασμό της RCB σε άλλο ή σε άλλη τράπεζα Το ποσό πληρωμής και η συχνότητα μεταφοράς (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) καθορίζονται. Το καθορισμένο ποσό θα μεταφέρεται αυτόματα στην καθορισμένη συχνότητα.
Τακτική μετατροπή ξένου συναλλάγματος Το ποσό μετατροπής και η συχνότητα (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια) καθορίζονται. Το καθορισμένο ποσό θα μετατρέπεται αυτόματα στην καθορισμένη συχνότητα.

 

Οι πάγιες εντολές είναι διαθέσιμες σε όλους τους κατόχους τρεχούμενου λογαριασμού της RCB. Το μόνο που χρειάζεται ένας πελάτης είναι να συμπληρώσει την Φόρμα Πάγιας Εντολής σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα της Τράπεζας ή να την δημιουργήσει μέσω RCB Online Banking.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Πράξεις ξένου συναλλάγματος

Βιβλιάρια επιταγών και τραπεζικές επιταγές

Προμήθειες και χρεώσεις