Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Απολαύστε μεγαλύτερη προστασία και ξεγνοιασιά όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

  • Διαθέσιμη σε κατόχους εταιρικών καρτών και της κάρτας RCB Gold.
  • Κάλυψη όχι μόνο του κατόχου της κάρτας αλλά και των συγγενών πρώτου βαθμού.
  • Ίδιες καλύψεις για τον κύριο κάτοχο και τους κατόχους πρόσθετων καρτών.
Εικόνα
travel-insurance-01
Τί καλύπτει η ταξιδιωτική ασφάλιση;

Ταξιδέψτε χωρίς έννοια, έχουμε καλύψει όλα τα απαραίτητα.

Καθυστέρηση ή ματαίωση αναχώρησης

Απώλεια ενδιάμεσης πτήσης / ανταπόκρισης

Φθορά, απώλεια, καθυστέρηση αποσκευών

Φθορά ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων και εγγράφων

Προσωπικό ατύχημα

Ιατρικές δαπάνες και νοσηλεία

Νομικά έξοδα

Ακύρωση ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας

Πώς λειτουργεί;

Αυτόματη πρόσβαση στα προνόμια

Ως κάτοχος εταιρικής κάρτας ή κάρτας Visa Gold της RCB έχετε αυτομάτως πρόσβαση στα προνόμια όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Καλύψεων, βάσει των σχετικών όρων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων όπως ορίζονται από την Altius Insurance Limited.
 

Η κάλυψη αφορά ταξίδια εξωτερικού έως ενενήντα (90) ημερών

Με αφετηρία και τελικό προορισμό την χώρα μόνιμης διαμονής του κατόχου της κάρτας, εφόσον τα εισιτήρια έχουν προ-πληρωθεί εξολοκλήρου με κάρτα RCB που μετέχει στο πρόγραμμα.
 

Η ασφάλιση συμπεριλαμβάνει κάλυψη και για τον/τη σύζυγο, /αρραβωνιαστικιά/κο, τα τέκνα του κατόχου της κάρτας

και συγγενείς πρώτου βαθμού που ταξιδεύουν με την συνοδεία του κατόχου κάρτας για ταξίδια εξωτερικού έως ενενήντα (90) ημερών με αφετηρία και τελικό προορισμό την χώρα μόνιμης διαμονής του κατόχου κάρτας, εφόσον τα εισιτήρια έχουν προπληρωθεί εξολοκλήρου με κάρτα RCB που μετέχει στο πρόγραμμα.
 

Η ασφάλιση επιπλέον καλύπτει τον/τη σύζυγο/αρραβωνιαστικιά/ τα τέκνα και συγγενείς πρώτου βαθμού που ταξιδεύουν χωρίς την συνοδεία του κατόχου κάρτας

για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών, εφόσον τα εισιτήρια έχουν προ-πληρωθεί εξολοκλήρου με κάρτα RCB που μετέχει στο πρόγραμμα. Το ταξίδι πρέπει να έχει αφετηρία και τελικό προορισμό την χώρα μόνιμης διαμονής του κατόχου της κάρτας.

Πώς κάνετε αίτηση για αποζημίωση;

Για επείγουσα ιατρική ή νοσηλευτική βοήθεια στο εξωτερικό, καλέστε τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο στο +357 25 334 000 το συντομότερο δυνατό.

Για να καταθέσετε αίτηση αποζημίωσης, παρακαλούμε συμπληρώστε την Αίτηση Αποζημίωσης και στείλτε την στο travelinsurance@bicm.eu

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις αποζημίωσης, επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό μας σύμβουλο στο +357 25 371 400. Η αίτησή σας πιθανόν να χρειάζεται να συνοδεύεται από αποδεικτικά (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, παραστατικά πληρωμών ή/και αναφορά συμβάντος από την αστυνομία). Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο έντυπο της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης.