Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σχετικά με την ιστοσελίδα

Αγαπητοί επισκέπτες, σας ενημερώνουμε ότι ο συγκεκριμένος διαδικτυακός ιστότοπος www.rcbcy.com αποτελεί την επίσημη εταιρική ιστοσελίδα καταχωρημένη στο όνομα της RCB Bank Ltd μαζί με το όνομα τομέα https://online.rcbcy.com (Διαδικτυακή Τράπεζα, RCB Online Banking).

Οποιοσδήποτε άλλος διαδικτυακός ιστότοπος με παρόμοιες διευθύνσεις τομέα δεν συνδέεται κατά κανένα τρόπο με την RCB Bank Ltd και η Τράπεζα δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση αυτού.

Για όλες τις ερωτήσεις που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία της εταιρικής ιστοσελίδας / εταιρικού ιστότοπου www.rcbcy.com, επικοινωνήστε με το RCB Telephone Banking ή χρησιμοποιήστε το έντυπο εισηγήσεων.

RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία. Αριθμός Μητρώου: 72376. Έδρα: Αμαθούντος 2, 3105, Λεμεσός, Κύπρος.