Η ιστορία μας
Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση

Την 1η Αυγούστου 1995, η RCB Bank λαμβάνει άδεια άσκησης τραπεζικών εργασιών από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Η είσοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την Κύπρο και, συνεπώς, για την RCB.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τη νομοθεσία της Κύπρου, η Τράπεζα εφαρμόζει με επιτυχία νέα πρότυπα ως προς την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου, την εμπιστευτικότητα δεδομένων και την πρόληψη και ανίχνευση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι μέτοχοι της RCB αποφασίζουν την υιοθέτηση νέας στρατηγικής και ενός νέου μοντέλου μετόχων, με σκοπό την ώθηση της αποδοτικότητας και της ανάπτυξης μέσω της διαφοροποίησης. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Οι νέοι ιδιώτες επενδυτές, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχούσε στο 40%, βοηθούν στην υλοποίηση της νέας στρατηγικής

Εικόνα
european-integration
Νέες ευκαιρίες

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου, μέχρι το τέλος του 2010, η Τράπεζα ανοίγει καταστήματα στη Λεμεσό και τη Λευκωσία και γραφείο αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Παράλληλα, το γραφείο αντιπροσωπείας στη Μόσχα αναπτύσσεται περαιτέρω.

Το 2011-2012 η Τράπεζα επεκτείνει ακόμα περισσότερο τα προϊόντα που προσφέρει. Η RCB επιταχύνει την εισαγωγή χρεωστικών και πιστωτικών καρτών Visa και βελτιώνει τις υπηρεσίες πληρωμών. Σε συνεργασία με τους διεθνείς συνεργάτες της, η RCB επικεντρώνεται στην ανέλιξη των επενδυτικών της λύσεων σε νέο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης στοιχείων του ενεργητικού, της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, των δομημένων επενδυτικών προϊόντων, των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και περισσότερων επιλογών διαπραγμάτευσης αξιών.

Το 2012, η RCB μεταβαίνει σε μια νέα τεχνολογική πλατφόρμα και εισάγει το Online Banking με προηγμένες δυνατότητες για τους εταιρικούς της πελάτες.

Το 2013, η Τράπεζα αναδύεται δυνατότερη από την οικονομική κρίση, χάρη στην αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας. Η RCB ήταν μία από τις πρώτες τράπεζες που επέστρεψαν στις συναλλαγές με διεθνείς πελάτες χωρίς περιορισμούς από τον Μάιο του 2013.

Το Νοέμβριο του 2013, σύμφωνα με την απόφαση των μετόχων της, η Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited μετονομάζεται σε RCB Bank Ltd. Το νέο όνομα αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες της Τράπεζας ως ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό τοπικών και διεθνών πελατών. Η εμπορική ονομασία συνδέεται με την εξαίρετη φήμη, την άριστη εξυπηρέτηση και την αφοσίωση.

Εικόνα
new-opportunities
Ανοίγοντας νέους ορίζοντες

Τo 2014, η RCB ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού ειδικά σχεδιασμένου για τις επενδυτικές ανάγκες των κυπριακών εταιρειών. Επιπλέον, η RCB επεκτείνει τις δραστηριότητές της διεθνώς και ανοίγει κατάστημα στο Λουξεμβούργο. Τον ίδιο χρόνο, η Τράπεζα λαμβάνει μια σημαντική διάκριση από τον φορέα Προώθησης Επενδύσεων της Κύπρου (CIPA). Τα βραβεία CIPA απονέμονται ετησίως σε δυναμικές και καινοτόμες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κύπρο οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις και κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά ή τον κλάδο τους.

Τον Οκτώβριο του 2014, η RCB περνάει με επιτυχία τα τεστ αντοχής (stress tests) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το Νοέμβριο του 2014, η Τράπεζα μπαίνει σε νέα φάση ανάπτυξης. Σύμφωνα με την απόφαση των μετόχων της, η RCB ολοκληρώνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω της έκδοσης πρόσθετων μετοχών και προσελκύει ένα νέο στρατηγικό επενδυτή, την Otkritie FC Bank, που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου ιδιωτικού χρηματοοικονομικού ομίλου στη Ρωσία. Η συναλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της RCB να ξεπεράσει τα 0.5 δις ευρώ.

Στις αρχές του 2015, η RCB εγκρίνει ένα νέο 5ετές στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο για την Κύπρο. Το καλοκαίρι του 2015, η Τράπεζα ανοίγει τέσσερα νέα καταστήματα στην Λεμεσό και στην Λευκωσία.

Tον Οκτώβριο του 2015 ένα από τα πιο σημαντικά Πανευρωπαϊκά περιοδικά, το “The European», βράβευσε την RCB Bank με το υψηλού κύρους βραβείο «Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο» στα πλαίσια των Παγκόσμιων Βραβείων Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών για το 2015. Το βραβείο απονεμήθηκε στην Τράπεζα κατά την διάρκεια ειδικής τελετής για τα 20χρονα της RCB Bank που έλαβε χώρα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τα συγκεκριμένο βραβείο απονέμεται σε κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, που διακρίνονται / σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Tο Νοέμβριο του 2015, στην RCB απονεμήθηκε το υψηλού κύρους επιχειρηματικό βραβείο αριστείας του Κυπριακού Συνδέσμου Ξένων Εταιρειών «CIBA 2015 Business Award for Εxcellence». Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ξένων Εταιρειών (CIBA) αποτελεί τον κατεξοχήν αντιπρόσωπο της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο και εργάζεται σκληρά για την προώθηση της Κύπρου ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Εικόνα
expanding-horizons
Δίνοντας ώθηση στην επιχειρηματικότητα

Τον Φεβρουάριο του 2016, η RCB ενώνει τις δυνάμεις της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και την Κυπριακή κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπογράφει συμφωνία που αφορά την παροχή ανταγωνιστικών δανειοδοτικών λύσεων με ευνοϊκούς όρους για Κυπριακές επιχειρήσεις.

Η RCB συνεχίζει να αναπτύσσει την γκάμα των προϊόντων της και αρχίζει να εκδίδει κάρτες ανέπαφων συναλλαγών. Η νέα αυτή τεχνολογία επιτρέπει την πραγματοποίηση γρήγορων και ασφαλών πληρωμών.

Η Τράπεζα καθίσταται μέγας χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο και την εκπροσώπηση της χώρας στην παγκόσμια αθλητική σκηνή.

Το 2016, η Τράπεζα ολοκληρώνει με επιτυχία το τεστ αντοχής που διενήργησε η ΕΚΤ. Τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής δεικνύουν ότι, με βάση το δυσμενές σενάριο, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τράπεζας υπερβαίνει κατά πολύ την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση.

Το 2017, η RCB ανοίγει καταστήματα σε Πάφο και Λάρνακα.

Τον Μάρτιο του 2017 ο Οίκος S&P Global Ratings αξιολογεί την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της RCB Bank Ltd σε «ΒΒ-/Β», ενώ προβλέπει σταθερή προοπτική.

Η Τράπεζα αναγνωρίζεται ως η «Ασφαλέστερη Τράπεζα στην Κύπρο» από το περιοδικό Global Finance, καθώς επίσης και «Τράπεζα της Χρονιάς» από το περιοδικό European.

To 2017, η RCB είναι ο Κύριος Χορηγός στην Ετήσια Συνέλευση και το Επιχειρηματικό Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση μιας τόσο σημαντικής εκδήλωσης στο νησί.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η Τράπεζα εγκαινιάζει την νέα εφαρμογή RCB Mobile Banking για να προσφέρει στους πελάτες της μια νέα εμπειρία ψηφιακής τραπεζικής.

Το 2018, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης της γκάμας των προϊόντων της, η Τράπεζα ξεκινά την προσφορά υπηρεσιών Αποδοχής Καρτών στην Κύπρο και εγκαινιάζει μια μοναδική χρεωστική κάρτα πολλαπλού νομίσματος. Για ακόμη μια χρονιά η RCB αναγνωρίζεται ως η «Ασφαλέστερη Τράπεζα στην Κύπρο» από το περιοδικό Global Finance.

Εικόνα
driving-the-business
Προχωρώντας μπροστά

Το 2019, η RCB Bank λανσάρει το Apple Pay για τους κατόχους καρτών VISA προσφέροντάς τους εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωμής. Η Τράπεζα επίσης ανακοινώνει τη συνεργασία της με την American Express και τη Global Blue. Οι πρωτοποριακές λύσεις πληρωμών της RCB Bank βραβεύονται από τη Mastercard με το βραβείο «Shaker Award». Η Τράπεζα επεκτείνει την χορηγική της συνεργασία με τον Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιου Πρωταθλητή Ιστιοπλοΐας Παύλο Κοντίδη.

Ως απάντηση στις προκλήσεις του 2020, η RCB Bank παρουσιάζει την υπηρεσία SafePayLink, ένα νέο τρόπο αποδοχής πληρωμών και λανσάρει την υπηρεσία Cash@POS που επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν ανάληψη μετρητών από το RCB POS τερματικό κατά τη διάρκεια μιας αγοράς στο κατάστημα. Στηρίζοντας την Κύπρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας ovid-19, η Τράπεζα προχώρησε στην αγορά 12 νέων αναπνευστήρων και ιατρικών ασπίδων προσώπου.

Η RCB Bank γιορτάζει την 25η επέτειό της σε πνεύμα αλληλεγγύης, με χορηγία €25.000 σε τέσσερις φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μέλλον της Κύπρου.

Τον Ιούλιο 2021, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβαθμίζει τις προοπτικές (outlook) της Τράπεζας από σταθερές σε θετικές. Αργότερα, την ίδια χρονιά η RCB Bank ολοκληρώνει με επιτυχία τα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ο δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) αποτελεί τον υψηλότερο στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η RCB Bank ανακοινώνει αλλαγή στην μετοχική της δομή. Ποσοστό 46,29% στο μετοχικό κεφάλαιο, που κατείχε η VTB Bank (PJSC) αποκτήθηκε από τους λοιπούς Κύπριους μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπούν τη Διοίκηση της Τράπεζας.

Η RCB Bank Ltd έλαβε την απόφαση να μετασχηματίσει την τράπεζα σε μια εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (asset management company) και μετατοπίζεται από τις τραπεζικές εργασίες, οι οποίες θα αποσυρθούν σταδιακά. Παρόλο που η RCB διατηρεί άφθονα επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, η συνεχιζόμενη και εξαιρετικά ασταθής γεωπολιτική κατάσταση καθιστά αναγκαίο τον εν λόγω μετασχηματισμό και την υιοθέτηση μιας νέας στρατηγικής - την σταδιακή απεμπλοκή από τις τραπεζικές εργασίες με την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών της. Στη συνέχεια, αφού η Τράπεζα ολοκληρώσει τη μεταστροφή της από την αποδοχή καταθέσεων και τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων, σχεδιάζει να μετατραπεί σε μια εποπτευόμενη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθότι διαθέτει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισμό της.

Εικόνα
moving-forward