Εικόνα
3rd-banking-forum

Ο CEO της RCB Bank υπογραμμίζει την ανάγκη για αύξηση της επενδυτικής ελκυστικότητας της Κύπρου

4 Δεκεμβρίου, 2015

Την ανάγκη αύξησης της ελκυστικότητας της Κύπρου από πλευράς επενδύσεων υπογράμμισε ο Δρ. Kirill Zimarin, CEO της RCB Bank κατά την διάρκεια του 3ου Κυπριακού Banking Forum που έλαβε χώρα χθες στη Λευκωσία. 

Μιλώντας κατά την διάρκεια ανοιχτής συζήτησης με τους CEO των κύριων Κυπριακών τραπεζών, ο Δρ. Zimarin σημείωσε ότι η άρση όλων των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων παρέσχε το υπόβαθρο για την καλυτέρευση του επενδυτικού κλίματος στην Κύπρο και αποτέλεσε μια από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις για την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ο Δρ. Zimarin αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για νέα κίνητρα, ούτως ώστε να αυξηθεί η επενδυτική ελκυστικότητα της Κύπρου. 

«Μια αύξηση στην αξιολόγηση της χώρας θα αποτελούσε την επόμενη κινητήρια δύναμη που θα διευκόλυνε την επενδυτική δραστηριότητα στην πραγματική αγορά και ως εκ τούτου την οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, τα επίπεδα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων πρέπει να μειωθούν δραματικά» δήλωσε ο κ. Zimarin. Ο CEO της RCB Bank ολοκλήρωσε δηλώνοντας ότι η επίλυση των εναπομεινάντων ζητημάτων στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα θα ενισχύσει το κλίμα εμπιστοσύνης και ως εκ τούτου θα επιτρέψει την άκρως αναγκαία ροή επενδύσεων, διευκολύνοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη.