Εικόνα
meeting-general

Αλλαγή στη Μετοχική Δομή της RCB Bank Ltd

24 Φεβρουαρίου, 2022

H RCB Bank ανακοινώνει αλλαγή στην μετοχική της δομή. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ποσοστό της τάξης του 46,29% στο μετοχικό της κεφάλαιο κάτοχος του οποίου ήταν η VTB Bank (PJSC), αποκτήθηκε από τους άλλους υφιστάμενους, Κύπριους μετόχους της Τράπεζας που εκπροσωπούν την Διοίκηση της RCB Bank.

Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, και υπό την αίρεση της συγκατάθεσης των εποπτικών αρχών, η μετοχική δομή της RCB Bank απαρτίζεται πλέον αποκλειστικά από ιδιώτες Κύπριους μετόχους από την Διοίκηση της Τράπεζας.