Εικόνα
GHS

Συνεισφορά στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ)

10 Μαίου, 2019

Αγαπητέ μας πελάτη,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, σύμφωνα με το Νόμο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), οι τράπεζες υποχρεούνται από την 1η Μαρτίου 2019 να αποκόπτουν από τους τόκους καταθέσεων φυσικών προσώπων, φορολογικούς κάτοικους Κύπρου, ποσοστό 1,70% έως 28/2/2020 και 2,65% από 1/3/2020 ως συνεισφορά στο ΓΕΣΥ. Η συνεισφορά θα αποκόπτεται κατά την ημέρα πληρωμής του τόκου.

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd