Εικόνα
eib

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η RCB Bank επεκτείνουν τη συνεργασία τους για στήριξη των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

1 Ιουνίου, 2018

Οι επενδύσεις από εταιρείες στην Κύπρο θα ενισχυθούν περαιτέρω μετά τη νέα χρηματοδοτική πρωτοβουλία ύψους 30 εκατ. Ευρώ που υποστηρίζεται από την RCB Bank και την ΕΤΕπ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα για τις ΜΜΕ που υποστηρίζεται από την ΕΤΕπ σε συνεργασία με τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η τρίτη δόση ύψους 30 εκατ. Ευρώ έχει υπογραφεί μεταξύ της ΕΤΕπ και της RCB Bank στο πλαίσιο του Προγράμματος “Cyprus Banks Loans for SME and Mid-caps V”. Μετά την εξέλιξη αυτή, οι κυπριακές εταιρείες θα επωφεληθούν από μακροπρόθεσμα δάνεια και ευνοϊκά επιτόκια.

Η νέα διευκόλυνση αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς διάθεσης από την RCB Bank 60 εκατ. Ευρώ μέσω του Προγράμματος “Cyprus Banks Loans for SME and Mid-caps V, III και IV”.

Χαιρετίζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της RCB Bank Ltd κ. Παναγιώτης Λοϊζίδης σημείωσε ότι η RCB παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω επέκταση των χρηματοδοτήσεων των κυπριακών επιχειρήσεων. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με την ΕΤΕπ, η οποία μας επιτρέπει να προσφέρουμε ελκυστική χρηματοδότηση στις Κυπριακές ΜΜΕ και τις εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, γεγονός που διευκολύνει τα επενδυτικά τους σχέδια και την ανάπτυξή τους. Η RCB Bank έχει αυξήσει σημαντικά το δανεισμό σε κυπριακές επιχειρήσεις και παραμένει δεσμευμένη στην περαιτέρω υποστήριξη της κυπριακής οικονομίας».

"Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι νέες επενδύσεις από τις κυπριακές εταιρείες είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτή η νέα εταιρική σχέση χρηματοδότησης με την RCB Bank βασίζεται στην επιτυχή συνεργασία της ΕΤΕπ με τις τοπικές τράπεζες για την προώθηση των επενδύσεων των ΜΜΕ και εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια", δήλωσε ο Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα ύψους 1 δισ. Ευρώ της ΕΤΕπ, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση χαμηλού κόστους στις κυπριακές τράπεζες - με εγγύηση της κυβέρνησης της Κύπρου - οι οποίες με τη σειρά τους μεταφέρουν το οικονομικό όφελος σε κυπριακές ΜΜΕ και εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 750 εκατ. Ευρώ με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η RCB Bank θα συνδυάσει αυτή τη χρηματοδότηση με δικά της κεφάλαια προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τις τοπικές επιχειρήσεις και τελικά την κυπριακή οικονομία. Οι δικαιούχοι θα απολαμβάνουν χαμηλότερα επιτόκια χορηγήσεων και μακροπρόθεσμα δάνεια, τα οποία θα διευκολύνουν τις επενδύσεις, θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.