Εικόνα
association-international-banks-news

Ο Kirill Zimarin επανεξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών στην Κύπρο

11 Δεκεμβρίου, 2014

Ο Kirill Zimarin, Διευθύνων Σύμβουλος της RCB Bank Ltd, επανεξελέγη επισήμως πρόεδρος του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών στην Κύπρο κατά τη 12η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Four Seasons στη Λεμεσό. Ο Kirill Zimarin κατέχει αυτό το αξίωμα από το 2008 και θα συνεχίσει να ηγείται του Συνδέσμου για περίοδο ακόμη δύο ετών. 

Στην ομιλία του ο κ. Zimarin δήλωσε: «Οι διεθνείς τράπεζες διαδραματίζουν ολοένα και πιο εμφανή και σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και το μερίδιο της αγοράς βάσει του ενεργητικού που κατέχουν έχει αυξηθεί από 8% σε 22%. Οι διεθνείς τράπεζες επαναεπιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κύπρο και συνεχίζουν να προωθούν την Κύπρο ως διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο. Οι διεθνείς Τράπεζες κατέχουν σημαντικά αποθέματα σε κεφάλαιο και ρευστότητα και είναι έτοιμες να επεκτείνουν τα δανειοδοτικά τους προγράμματα στις κυπριακές εταιρείες. Επομένως, δεν είναι υπερβολή να αναφέρουμε ότι οι διεθνείς τράπεζες θα μπορούσαν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την ανάκαμψη και ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, καθώς και της οικονομίας της Κύπρου. 

Βάσει αυτών, εκ μέρους των μελών του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, ο Kirill Zimarin ζήτησε την άρση όλων των απαγορεύσεων στις συναλλαγές που εκτελούνται από τις διεθνείς τράπεζες. «Τα γεγονότα και οι αριθμοί δείχνουν ότι η Κυπριακή οικονομία ανακάμπτει και είναι αρκετά ώριμη ώστε να αρθούν πλήρως όλοι οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων. Αυτό θα επέτρεπε στις διεθνείς τράπεζες να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητές τους για την υποστήριξη της κυπριακής οικονομίας και των Κυπρίων δανειοληπτών» ανέφερε ο Kirill Zimarin. 

Ο Σύνδεσμος Διεθνών Τραπεζών ιδρύθηκε στη Λεμεσό το 2002, με σκοπό την εκπροσώπηση και προστασία των διεθνών τραπεζών στην Κύπρο. Από την ίδρυσή του, ο Σύνδεσμος έχει παίξει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τα ζητήματα που επηρεάζουν ή έχουν αντίκτυπο στο διεθνή τραπεζικό τομέα. Ο Σύνδεσμος ενώνει 25 τράπεζες από 9 διαφορετικές χώρες. Τα στοιχεία του ενεργητικού των μελών του Συνδέσμου ανέρχονται συνολικά σε 14 δις Ευρώ.