Εικόνα
covid-news

Μέτρα για COVID-19 μετά από ανακοίνωση της ΚΤΚ

19 Μαρτίου, 2020

Όσον αφορά τα ισχύοντα μέτρα της κυβέρνησης που εφαρμόζονται σε σχέση με τον COVID-19, η RCB Bank Ltd παρακολουθεί στενά την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται. Δεδομένης της ιδιάζουσας κατάστασης, η Τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει τους πελάτες και τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, εφόσον προκύψει ανάγκη.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας και των συστάσεων που έγιναν προς τις τράπεζες, η RCB Bank Ltd, όπως και όλες οι τράπεζες της Κύπρου, αναμένει τις σχετικές εγκυκλίους της ΚΤ, οι οποίες θα καθορίσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα που ανακοινώθηκαν.

Η RCB Bank, όπως έχει ανακοινωθεί έλαβε ήδη μέτρα για στήριξη των πελατών της. Η Τράπεζα έχει ακυρώσει τις προμήθειες ανάληψης μετρητών ATM για κατόχους καρτών RCB από οποιοδήποτε ΑΤΜ οποιασδήποτε τράπεζας στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έχει αναστείλει την προμήθεια αποδοχής συναλλαγών στις υπηρεσίες αποδοχής καρτών, μέχρι την 1η Ιουνίου 2020 για όλους τους έμπορους πελάτες της, που χρησιμοποιούν τις λύσεις πληρωμών της Τράπεζας.

Η RCB, ως μια οικονομικά ισχυρή και υγιής εγχώρια τράπεζα, παραμένει δεσμευμένη στη συνεχή στήριξη της κυπριακής οικονομίας και θα συνεχίσει να έχει τα συμφέροντα των πελατών της και της χώρας εν γένει στο επίκεντρο των εργασιών της.