Εικόνα
commissions-charges

Νέες προμήθειες και χρεώσεις για εταιρικούς και ιδιώτες διεθνείς πελάτες

3 Οκτωβρίου, 2018

Αγαπητοί πελάτες,

Σας πληροφορούμε ότι, από την 3η Οκτωβρίου 2018, θα ισχύουν νέες προμήθειες και χρεώσεις τόσο για εταιρικούς όσο και για ιδιώτες διεθνείς πελάτες της RCB Bank. Για τους υφιστάμενους εταιρικούς και ιδιώτες διεθνείς πελάτες οι νέες προμήθειες και χρεώσεις θα ισχύουν από την 3η Δεκεμβρίου, 2018.

Όλες οι άλλες προμήθειες και χρεώσεις της Τράπεζας θα παραμείνουν αμετάβλητες.

 
Εταιρικοί Πελάτες
Ιδιώτες
Άνοιγμα λογαριασμού

200 EUR

100 EUR

Κλείσιμο λογαριασμού

100 EUR

50 EUR

Ελάχιστο μέσο υπόλοιπο λογαριασμού
(οι λογαριασμοί με υπόλοιπα κάτω από το ελάχιστο θα κλείνουν)
5.000 EUR 1.000 EUR
Έξοδα τήρησης λογαριασμού 480 EUR ετησίως, η χρέωση θα γίνεται μηνιαία 180 EUR ετησίως, η χρέωση θα γίνεται μηνιαία
Έξοδα παρακολούθησης λογαριασμού (ισχύει μόνο για λογαριασμούς υψηλού κινδύνου) 4.200 EUR ετησίως, η χρέωση θα γίνεται μηνιαία.
(εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών τίτλων, θα ισχύει έκπτωση 50% σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις)
600 EUR ετησίως, η χρέωση θα γίνεται μηνιαία.
(εάν το μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών τίτλων, θα ισχύει έκπτωση 50%)

 

Tο μέσο μηνιαίο υπόλοιπο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων (στην αρχή κάθε ημέρας) σε όλους τους λογαριασμούς του πελάτη στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια του μήνα που διαιρείται με τον αριθμό των ημερολογιακών ημερών του αντίστοιχου μήνα.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις νέες χρεώσεις, έχετε το δικαίωμα κατά την περίοδο πριν την εφαρμογή τους να προχωρήσετε σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού προειδοποίησης σας χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Αν δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα τη μη αποδοχή των νέων χρεώσεων πριν την εφαρμογή τους στις 3 Δεκεμβρίου 2018, εννοείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές από εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο της RCB 800 00 722 (χωρίς χρέωση από Κύπρο), στο
+357 25 355 722 (από εξωτερικό) και στο 8800 100 7722 (χωρίς χρέωση από την Ρωσία).