Εικόνα
data-privacy-law

Σε ισχύ ο νέος ευρωπαϊκός νόμος προστασίας δεδομένων, GDPR

24 Μαίου, 2018

Αγαπητέ πελάτη,

Από τις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR- ΓΚΠΔ), ο οποίος αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που στοχεύουν στην καλύτερη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η εξέλιξη αυτή σας επιτρέπει να ασκείτε μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ απολαμβάνετε υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για το χειρισμό, την επεξεργασία και την αποθήκευση τους.

Όπως πάντα, θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε, να αποθηκεύουμε και να μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με ασφάλεια. Έχουμε προβεί σε επικαιροποίηση της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έχουν εισαχθεί στις πρακτικές μας. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και τα δικαιώματά σας βάσει του GDPR. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε όποτε υπάρχει αλλαγή.

Εμείς χειριζόμαστε με ασφάλεια τα τραπεζικά σας δεδομένα. Εσείς, εάν επιθυμείτε μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις από την ιστοσελίδα μας στο www.rcbcy.com. Διαβάστε μια περίληψη των κύριων σημείων ως ακολούθως:

Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα
Οι τραπεζικές δραστηριότητες είναι θέμα εμπιστευτικότητας. Αντιλαμβανόμαστε την εμπιστοσύνη που εναποθέτετε σε εμάς ως υποχρέωση για να χειριστούμε με απόλυτη προσοχή τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες καταβάλλοντας ταυτόχρονα κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουμε την λανθασμένη χρήση αυτών των δεδομένων.

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούμε και από που τις λαμβάνουμε
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές σας συνθήκες, λογαριασμούς και συναλλαγές. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται για όλα τα άτομα που σχετίζονται με την επιχειρηματική μας σχέση, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων και των δικαιούχων. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες δίδονται από εσάς ή προέρχονται από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών μας ή/και από τρίτους (όπως γραφεία πίστης σε περίπτωση αιτήματος για πιστωτικές διευκολύνσεις).

Τα δικαιώματά σας
Αποτελεί νομικό σας δικαίωμα να ελέγχετε τη διαχείριση των πληροφοριών σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με το άτομό σας, να ενημερώσετε τις πληροφορίες σας, να απαγορεύσετε ή να περιορίσετε τη χρήση των πληροφοριών σας, π.χ. να σταματήσετε την αποστολή διαφημιστικού υλικού.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας κυρίως για την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης χρησιμοποιούμε πληροφορίες για λόγους συμμόρφωσης με την νομοθεσία και τους κανονισμούς, όπως για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την τήρηση των διεθνών κυρώσεων.

Αποστολή πληροφοριών εκτός RCB
Διατηρούμε το απόρρητο των πληροφοριών σας και μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους μόνο για λόγους που αναφέρονται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως παρόχους υπηρεσιών, επόπτες ή ως αλλιώς ορίζονται στο νόμο.

Για πόσο κρατούμε τις πληροφορίες
Δεν κρατούμε τις πληροφορίες σας για περισσότερο χρονικό διάστημα από όσο τις χρειαζόμαστε, συνήθως έως δέκα χρόνια μετά την λήξη της σχέσης σας με την Τράπεζα, εκτός και αν είμαστε υποχρεωμένοι από την νομοθεσία.

Ασφάλεια
Είμαστε δεσμευμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας παραμένουν ακριβείς και απόρρητες καθώς και για λόγους αμοιβαίας προστασίας, ενδεχομένως να ελέγχουμε ή να διατηρούμε αρχείο της επικοινωνίας μας (π.χ. τηλεφωνικές συνδιαλέξεις).

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Προσβλέπουμε στην συνεχή επικοινωνία και εξυπηρέτηση μαζί σας.

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd