Εικόνα
interest-rates-news

Νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB και για τους Λογαριασμούς RCB First

27 Ιανουαρίου, 2020

Αγαπητοί πελάτες,

Σας πληροφορούμε ότι, από τις 27 Μαρτίου 2020, θα ισχύουν νέα επιτόκια για τους υφιστάμενους Λογαριασμούς Προειδοποίησης σε EUR για ιδιώτες πελάτες της RCB Bank. Από την ίδια ημερομηνία, θα ισχύουν επίσης και νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς RCB First σε EUR.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αναθεώρηση των επιτοκίων, έχετε το δικαίωμα κατά την περίοδο πριν την εφαρμογή τους να προχωρήσετε σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού προειδοποίησης σας χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Αν δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα τη μη αποδοχή των νέων επιτοκίων πριν την εφαρμογή τους στις 27 Μαρτίου 2020, εννοείται ότι αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από εσάς.

Νέα επιτόκια για ιδιώτες πελάτες
 

Νόμισμα Ποσό 35 ημερών 90 ημερών
EUR 1.000 - 49.999 N/A N/A
50.000 - 99.999 N/A N/A
100.000 - 999.999 N/A 0.05%
1.000.000 - 5.000.000 N/A 0.10%RCB First

Νόμισμα Ποσό Επιτόκιο
EUR 1.000 - 250.000 0.20%

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας ή τηλεφωνήστε στο 800 00 722 (από την Κύπρο) και στο +357 25 35 57 22 (από το εξωτερικό).

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd