Εικόνα
pricing-parameters

Νέες παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές

8 Απριλίου, 2019

Αγαπητοί πελάτες,

Σας πληροφορούμε ότι, από τις 10 Ιουνίου 2019, θα ισχύουν νέες παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές για τους εταιρικούς πελάτες.

Όλες οι άλλες προμήθειες και χρεώσεις της Τράπεζας θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Βασικές παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυητικές Επιστολές

Υπηρεσία Έξοδα

Έκδοση εγγυητικής επιστολής με βάση δέσμευση μετρητών

0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)

Έκδοση εγγυητικής επιστολής με βάση πιστωτικό όριο

0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)

Παράταση λήξης εγγυητικής επιστολής με βάση δέσμευση μετρητών

0,083% μηνιαίως

Παράταση λήξης εγγυητικής επιστολής με βάση πιστωτικό όριο

0,15% μηνιαίως

Έκδοση / παράταση εγγυητικής επιστολής σε όφελος Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (εφάπαξ χρέωση για εγγυητικές με διάρκεια μέχρι 10 χρόνια)

100 EUR (για ποσό εγγυητικής 850 EUR)
70 EUR (για ποσό εγγυητικής 550 EUR)
50 EUR (για ποσό εγγυητικής 350 EUR)

Τροποποίηση εγγυητικής επιστολής

50 EUR (ανά τροποποίηση)

Ακύρωση εγγυητικής επιστολής πριν την έγκριση της

20 EUR

Χειρισμός εγγράφων (εφαρμόζεται μόνο όταν η RCB Bank Ltd πληρώσει απαίτηση)

0,25%, ελάχιστο 10 EUR μέγιστο 500 EUR

Έξοδα απαίτησης (εφαρμόζεται μόνο όταν η RCB Bank Ltd πληρώσει απαίτηση)

100 EUR

Ειδοποίηση εγγυητικής επιστολής

0,1%, ελάχιστο 50 EUR, μέγιστο 100 EUR

Ειδοποίηση τροποποίησης εγγυητικής επιστολής

50 EUR (ανά τροποποίηση)

Προμήθεια έκδοσης εγγυητικής επιστολής βάση εισερχόμενης αντεγγύηση

Ανάλογα με το ρίσκο της χώρας/τράπεζας, ελάχιστο 100 EUR

Έξοδα Swift

10 EUR

Έξοδα courier

35 EUR (εξωτερικού) / 10 EUR (εσωτερικού)

Ταχυδρομικά έξοδα

2 EUR (εξωτερικού) / 1 EUR (εσωτερικού)

Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων

50 EUR – 250 EURΒασικές παράμετροι τιμολόγησης εργασιών με Ενέγγυες Πιστώσεις

ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Υπηρεσία Έξοδα
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Έκδοση ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Παράταση λήξης ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως
Παράταση λήξης ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως
Τροποποίηση ενέγγυας πίστωσης 50 EUR (ανά τροποποίηση)
Προμήθεια αποδοχής ενέγγυας πίστωσης με βάση προπληρωμή ή δέσμευση μετρητών 0,083% μηνιαίως, ελάχιστο 0,25% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Προμήθεια αποδοχής ενέγγυας πίστωσης με βάση πιστωτικό όριο 0,15% μηνιαίως, ελάχιστο 0,45% ή 50 EUR (οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο)
Χειρισμός εγγράφων ενέγγυας πίστωσης (δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ενέγγυα πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 10 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Χειρισμός εγγράφων ενέγγυας πίστωσης (έλεγχος εγγραφών στις περιπτώσεις που η ενέγγυα πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 250 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Έγγραφα ενέγγυας πίστωσης με διαφορές 80 EUR
Έξοδα πληρωμής/ κάλυψης 50 EUR
Έξοδα courier 35 EUR (εξωτερικού) / 10 EUR (εσωτερικού)
Ταχυδρομικά έξοδα 2 EUR (εξωτερικού) / 1 EUR (εσωτερικού)
Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων 50 EUR – 250 EUR (Ad-hoc fee)
Έξοδα Swift 10 EUR

 

ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Υπηρεσία Έξοδα
Προμήθεια ειδοποίησης ενέγγυας πίστωσης 0,1%, ελάχιστο 50 EUR μέγιστο 100 EUR
Έξοδα ειδοποίησης για τροποποίηση ενέγγυας πίστωσης 50 EUR
Χειρισμός εγγράφων ενέγγυας πίστωσης (δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ενέγγυα πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 10 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Χειρισμός εγγράφων ενέγγυας πίστωσης (έλεγχος εγγραφών στις περιπτώσεις που η ενέγγυα πίστωση είναι διαθέσιμη με την RCB Bank Ltd) 0,25%, ελάχιστο 250 EUR, μέγιστο 1,000 EUR
Προμήθεια πληρωμής / εκτέλεσης 0,3% ελάχιστο 30 EUR, μέγιστο 100 EUR
Έγγραφα ενέγγυας πίστωσης με διαφορές 80 EUR
Προέλεγχος εγγράφων Ελάχιστο 50 EUR
Έξοδα κάλυψης 50 EUR
Έξοδα courier 35 EUR (εξωτερικού) / 10 EUR (εσωτερικού)
Ταχυδρομικά έξοδα 2 EUR (εξωτερικού) / 1 EUR (εσωτερικού)
Αξιολόγηση περίπλοκων υποθέσεων 50 EUR – 250 EUR
Έξοδα Swift 10 EUR
Έξοδα ακύρωσης 25 EUR
Έξοδα επιβεβαίωσης Ανάλογα με το ρίσκο της χώρας/τράπεζας, ελάχιστο 100 EUR