Εικόνα
saving-solutions

Νέες αποταμιευτικές λύσεις από την RCB Bank

23 Απριλίου, 2019

Η RCB Bank επεκτείνει το φάσμα των καταθετικών προϊόντων της στο πλαίσιο της νέας πενταετούς στρατηγικής της για οργανική ανάπτυξη. Στην προσπάθειά για αξιόπιστες λύσεις αποταμίευσης και κάλυψης των αναγκών των καταθετών της, προσφέρει δύο νέα σχέδια προθεσμιακών καταθέσεων.

Floating Rate
Παραμένοντας πιστή στην παράδοσή της να προσφέρει πρωτοποριακά προϊόντα με ευέλικτους όρους, η RCB παρουσιάζει ένα μοναδικό για την Κύπρο καταθετικό σχέδιο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το Floating Rate είναι μια κατάθεση τακτής προθεσμίας που προσφέρεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς/θεσμικούς πελάτες, με διάρκεια δύο και τριών ετών. Οι τόκοι που εισπράττονται είναι το σύνολο του επιτοκίου Euribor 3 μηνών συν ένα σταθερό περιθώριο. Έτσι, οι καταθέτες μπορούν να επωφεληθούν από πιθανή μελλοντική αύξηση στο επιτόκιο Euribor 3 μηνών, απολαμβάνοντας το ελάχιστο σταθερό επιτόκιο κατά τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης σε περίπτωση μη αύξησης του Euribor.

Escalator
Το Escalator είναι ένα διετές καταθετικό σχέδιο για ιδιώτες, με ανταγωνιστικό επιτόκιο, που ταυτόχρονα προσφέρει ευελιξία στον καταθέτη να τερματίσει την κατάθεση στο τέλος κάθε τριμήνου, εάν προκύψει ανάγκη. Εάν η κατάθεση δεν τερματιστεί, το επόμενο τρίμηνο το επιτόκιο αυξάνεται, πετυχαίνοντας αυξημένη απόδοση. Όσο περισσότερο διαρκέσει η κατάθεση, τόσο ψηλότερη θα είναι η απόδοση για τον καταθέτη.

Ο κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης, Επικεφαλής του Δικτύου Καταστημάτων, δήλωσε ότι «στην RCB αξιολογούμε συνεχώς τις ανάγκες όλων των πελατών μας. Τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων έχουν μειώσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη δημιουργία νέων καταθετικών προϊόντων. Επιλέγουμε να διαφέρουμε γι’ αυτό και εμπλουτίζουμε τις προσφερόμενες επιλογές αποταμίευσης πάντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας».