Εικόνα
saving-solutions

H RCB Bank Ltd ανακοινώνει την έναρξη του νέου καταθετικού σχεδίου «TOP UP»

10 Δεκεμβρίου, 2013

Αγαπητοί Πελάτες, 

Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την σειρά των τραπεζικών μας προϊόντων και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του καινούργιου καταθετικού σχεδίου «TOP UP». 

Το σχέδιο "Top Up" δίνει στον πελάτη την δυνατότητα να αυξήσει το ποσό της κατάθεσης, "αποταμιεύοντας" χρήματα με όφελος μια σταθερή πηγή εισοδήματος, χάρη στην απόδοση των τόκων σε αυτόν σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του σχεδίου. 

Το σχέδιο διατίθεται σε Ευρώ και η διάρκειά του μπορεί να οριστεί μεταξύ ενός και τριών ετών. 

Ο τόκος καταβάλλεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση σε τρεχούμενο λογαριασμό του πελάτη. 

Το ελάχιστο ποσό της αρχικής κατάθεσης είναι 15,000 Ευρώ, ενώ η ελάχιστη αύξηση κεφαλαίου, έχει οριστεί στις 5,000 Ευρώ. 

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η κατάθεση μπορεί να ανανεωθεί σύμφωνα με τους όρους και με το επιτόκιο που ισχύει κατά την ημερομηνία της ανανέωσης. Το σχέδιο αυτό δεν προβλέπει την μερική ανάληψη κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. 

 

Αρχική κατάθεση, Ευρώ

12 μήνες

18 μήνες

24 μήνες

36 μήνες

15 000 – 49 999

2.20%

2.40%

2.60%

2.75%

50 000 – 99 999

2.50%

2.70%

2.90%

3.05%

100 000 – 499 999

2.70%

2.90%

3.10%

3.25%

≥ 500 000

2.90%

3.10%

3.30%

3.50%

 

Η RCB Bank Ltd συμμετέχει στο Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων. Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων καλύπτει όλα τα είδη καταθέσεων (όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας), που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε όλα τα νομίσματα. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για κάθε καταθέτη ανά τράπεζα ανέρχεται σε 100,000 Ευρώ (εκατό χιλιάδες ευρώ) ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο καταθετικό σχέδιο αποταθείτε σε ένα από τα καταστήματα μας ή καλώντας +357 25 355 722 (από το εξωτερικό), ή 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στην Ρωσία). 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

RCB Bank Ltd