Εικόνα
SEPA-direct-debit

Η RCB Bank Ltd ανακοινώνει την έναρξη του καθεστώτος πληρωμών του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA)

31 Δεκεμβρίου, 2013

Αγαπητοί πελάτες,

Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την ποικιλία των προϊόντων μας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του καθεστώτος πληρωμών του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA), που θα είναι διαθέσιμο για όλους τους πελάτες από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Σκοπός του SEPA είναι η εναρμόνιση της αγοράς πληρωμών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη χρήση κοινών διαδικασιών και προτύπων για πληρωμές σε ευρώ. Η επικράτεια του SEPA αποτελείται από 33 ευρωπαϊκές χώρες και περιλαμβάνει επίσης χώρες που δεν είναι μέλη του χώρου του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο των χωρών του SEPA στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.ecb.europa.eu/paym/sepa/about/countries/html/index.en.html

Προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τον SEPA, οι πληρωμές θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Οι πληρωμές θα πρέπει να γίνονται σε EUR.
  • Ποσό – έως 50.000 EUR.
  • Εντός του χώρου SEPA.
  • Ημερομηνία αξίας – T + 1 (με την προϋπόθεση ότι η τράπεζα έχει λάβει τις πληρωμές πριν το επίσημο χρονικό όριο).
  • Επιλογή εξόδων – μόνο κοινά ("Shared").

Η εισαγωγή των πληρωμών SEPA αντανακλάται στη νέα έκδοση των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Εξυπηρέτησης Πελατών και των Προμηθειών και χρεώσεων για εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις πληρωμές SEPA και για άλλες υπηρεσίες μπορείτε να λάβετε στα υποκαταστήματα της Τράπεζας ή τηλεφωνώντας στη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών στο +357 25 355722 (για κλήσεις από το εξωτερικό), στο 800 00722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή στο 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd