Εικόνα
saving-solutions

Η RCB Bank Ltd επεκτείνει το εύρος των προθεσμιακών καταθέσεών της

14 Απριλίου, 2014

Αγαπητοί πελάτες,

Από τις 14 Απριλίου 2014, η RCB Bank Ltd επεκτείνει το εύρος των προθεσμιακών καταθέσεών της για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες με την προσθήκη δύο νέων προγραμμάτων: το καταθετικό πρόγραμμα “Progressive” και το καταθετικό πρόγραμμα “Gradual Rate”. Επίσης η Τράπεζα θα παρουσιάσει εκ νέου τα προγράμματα “Top Up”, “Interest Up Front”, “Flexibility”, “Investor” και“Rentier”.

Το βασικό χαρακτηριστικό του καταθετικού προγράμματος “Progressive” είναι ότι μπορείτε να τοποθετήσετε κεφάλαια για τρεις μήνες και, στη συνέχεια, να ανανεώσετε την κατάθεση έως 4 φορές για το ίδιο χρονικό διάστημα, με προοδευτική αύξηση του επιτοκίου.

Η διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης "Gradual Rate" είναι ένα έτος και παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα τερματισμού της προθεσμιακής κατάθεσης πριν τη λήξη της. Σε περίπτωση που ο τερματισμός αυτός πραγματοποιηθεί στους τρεις, έξι ή εννιά μήνες από την ημερομηνία έναρξης της κατάθεσης, ο πελάτης δικαιούται το 15%, 45% ή 70% αντίστοιχα του τρέχοντος ετήσιου επιτοκίου της προθεσμιακής κατάθεσης.

Στα πλεονεκτήματα των προθεσμιακών καταθέσεων της RCB συγκαταλέγονται οι ευέλικτοι όροι καταθέσεων, τα ελκυστικά επιτόκια και οι πρακτικοί τρόποι κατάθεσης κεφαλαίων. Οι καταθέσεις μπορούν να γίνουν σε πλήθος νομισμάτων – ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, λίρες Αγγλίας και ρούβλια Ρωσίας – γεγονός που σημαίνει ότι οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν να διαφοροποιούν τα χαρτοφυλάκιά τους και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές της αγοράς.

Όλες οι καταθέσεις στην Τράπεζα ασφαλίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων καλύπτει καταθέσεις σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης για κάθε καταθέτη ανά τράπεζα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα. Το όριο αυτό αφορά το συνολικό ποσό των καταθέσεων ενός καταθέτη σε συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα. Κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης ενός καταθέτη, τα ποσά των υπαρχουσών καταθέσεων θα συμψηφίζονται με οποιαδήποτε υπόλοιπα δανείων ή άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων έχουν παραχωρηθεί από την Τράπεζα στον καταθέτη καθώς και με οποιαδήποτε άλλα ποσά που αποτελούν ανταπαίτηση της Τράπεζας και για τα οποία η Τράπεζα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού.

Για να μάθετε περισσότερα για το πλήρες εύρος προθεσμιακών καταθέσεων της Τράπεζας, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, τηλεφωνήστε στο +357 25 355 722 (από το εξωτερικό), στο 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή στο 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd