Εικόνα
meeting-general

H RCB BANK LTD προσέλκυσε την Otkritie FC Bank ως νέο στρατηγικό επενδυτή

25 Νοεμβρίου, 2014

Η RCB BANK LTD πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την έκδοση πρόσθετων μετοχών και την προσέλκυση της Otkritie Financial Corporation Bank ως νέου στρατηγικού επενδυτή. Σύμφωνα με την απόφαση των μετόχων της RCB BANK LTD, η Otkritie FC Bank θα κατέχει ποσοστό 19.85% της RCB BANK LTD. Κατά την έκδοση πρόσθετων μετοχών, το μερίδιο της VTB Bank μειώθηκε σε 46.29%, το κεφάλαιο της RCB BANK LTD αυξήθηκε κατά US$ 124,2 εκατομμύρια υπερβαίνοντας τα US$ 0,5 δισεκατομμύρια στο σύνολο.

“Πριν την ολοκλήρωση της έκδοσης πρόσθετων μετοχών και της αύξησης κεφαλαίου, η Τράπεζα πέρασε επιτυχώς τα τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ξεπερνώντας περίπου στο διπλάσιο τις ελάχιστες προδιαγραφές. Ωστόσο, τα αναπτυξιακά μας σχέδια για τις εγχώριες και διεθνείς αγορές συνεπάγονται δραστική αύξηση του ενεργητικού, η οποία προϋποθέτει την επέκταση τόσο της κεφαλαιακής βάσης όσο και του αριθμού των στρατηγικών εταίρων. Η Otkritie είναι μία από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Οι νέοι μας μέτοχοι διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία στη διαμόρφωση προγραμμάτων δανειοδότησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ως επίσης στην επιτυχή υλοποίηση έργων λιανικής και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής. Η προσέλκυση της Otkritie FC Bank στα ίδια κεφάλαια της RCB BANK LTD θα συνεισφέρει αδιαμφισβήτητα στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου στην Ευρώπη και θα παρέχει περαιτέρω ώθηση στη δυναμική ανάπτυξη της Τράπεζας”, όπως δήλωσε ο Kirill Zimarin, Διευθύνων Σύμβουλος της RCB BANK LTD. 

Η RCB BANK LTD ιδρύθηκε την 1η Αυγούστου 1995 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο. Από τις 30 Ιουνίου 2014, το ενεργητικό της υπερβαίνει τα US$ 9 δισεκατομμύρια, με ιδία κεφάλαια ύψους US$ 416 εκατομμυρίων και κέρδος κατά το πρώτο μισό του 2014 που ισούται με US$ 36 εκατομμύρια. Η Τράπεζα διαθέτει υποκαταστήματα στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και το Λουξεμβούργο. Το Σεπτέμβριο του 2014, η RCB BANK LTD έλαβε το Βραβείο του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA). Τα βραβεία CIPA απονέμονται σε ετήσια βάση σε δυναμικές και καινοτόμες διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, οι οποίες επιτυγχάνουν αξιόλογα αποτελέσματα και κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα τους. 

H Otkritie FC Bank ιδρύθηκε το 1993 και είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Otkritie FC Banking Group, του 2ου μεγαλύτερου ιδιωτικού και 6ου μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου στη Ρωσία βάσει του συνόλου του ενεργητικού RAS, σύμφωνα με τα στοιχεία της Interfax-CEA στις 30 Σεπτεμβρίου, 2014. Από τις 30 Ιουνίου 2014, το σύνολο των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού του ομίλου, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ διαμορφώθηκε σε US$ 41,5 δις και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ήταν US$ 4,2 δισεκατομμύρια. Ο όμιλος περιλαμβάνει την Otkritie Financial Corporation Bank και την Khanty-Mansiysk Otkritie Bank. Ο κύριος μέτοχος της Otkritie FC Bank είναι η Otkritie Holding (61,49%). Οι κινητές αξίες της Τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Μόσχας.