Εικόνα
financial-results-news

Η RCB Bank δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019

8 Μαίου, 2020

Η RCB Bank Ltd δημοσίευσε τους οικονομικούς της λογαριασμούς για το 2019, όπως αυτοί εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το 2019 ήταν, όπως και τα προηγούμενα έτη, μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, για την RCB Bank Ltd με την κερδοφορία της να ανέρχεται στα 32 εκατομμύρια ευρώ. Η κερδοφορία του έτους, καθώς και τα σταθερά θετικά αποτελέσματα που είχε η Τράπεζα όλα τα προηγούμενα χρόνια είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι η RCB Bank Ltd είναι οικονομικά ισχυρή και μπορεί να προχωρήσει με αποφασιστικότητα στα σχέδια της για περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, τα κερδοφόρα αποτελέσματα του 2019 αποτελούν άλλη μια σταθερή απόδειξη ότι η νέα στρατηγική που υιοθέτησε η RCB Bank και το συνολικό μοντέλο μετασχηματισμού που έχει εφαρμόσει είναι επιτυχής και μπορεί να οδηγήσει την Τράπεζα σε περαιτέρω ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά αλλά και πέραν αυτής. Το 2019 έφερε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της νέας στρατηγικής, όχι μόνο όσον αφορά την κερδοφορία αλλά και από την πρόοδο που παρατηρήθηκε σε κάθε τομέα.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα βελτίωσε τη συνολική επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα. Η RCB Bank έχει επίσης διατηρήσει ένα πολύ χαμηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και ένα υψηλό επίπεδο κάλυψης NPE που την καθιστά ως ένα από τα πιο υγιή τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της RCB Bank που διαμορφώθηκε στο 21%, που υπερβαίνει το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο. Η συνολική θετική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας καθώς και οι προοπτικές της αντικατοπτρίζονται δεόντως στη βαθμολογία που έλαβε κατά καιρούς από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που τοποθετούν την RCB Bank σε ηγετική θέση, ως την Κυπριακή Τράπεζα με την υψηλότερη βαθμολογία στη χώρα.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την παγκόσμια οικονομία, την οικονομία της Ευρώπης αλλά και της Κύπρου, τα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιακή επάρκεια και ο δείκτης της RCB Bank παρέχουν στην Τράπεζα την απαραίτητη δύναμη και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της. Τα αποτελέσματα του 2019 και η θετική πορεία που ακολουθούν αναδεικνύουν την RCB Bank Ltd σε έναν κορυφαίο οικονομικό συνεργάτη τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες στην Κύπρο αλλά και πέραν αυτής.