Εικόνα
stess-test

Η RCB Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία το τεστ αντοχής που διενέργησε η ΕΚΤ

30 Ιουλίου, 2016

Η RCB Bank Ltd είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία το τεστ αντοχής που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο ήταν ευθυγραμμισμένο με την μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής δεικνύουν ότι ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται, με βάση το δυσμενές σενάριο, στο 16.58%, που υπερβαίνει κατά πολύ την ελάχιστη κανονιστική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων και των πλήρως ενσωματωμένων αποθεμάτων ασφαλείας που ισχύουν για την τράπεζα.

Η RCB Bank Ltd θεωρεί τα εν λόγω αποτελέσματα ως μία ακόμη επιβεβαίωση της οικονομικής της ευρωστίας και σταθερότητας.

H RCB Bank Ltd εποπτεύεται από τον Νοέμβριο του 2014 κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συντονισμό με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέσα στα πλαίσια του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Η RCB Bank Ltd δεν συγκαταλέγεται στην λίστα με τις 51 τράπεζες για τις οποίες τα τεστ αντοχής διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.  Αντ’ αυτού, η τράπεζα συγκαταλέγεται στις σημαντικές Ευρωπαϊκές τράπεζες όπου τα τεστ αντοχής διενεργήθηκαν από την ΕΚΤ, μέσα στα πλαίσια της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης. Καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας, η ΕΚΤ υιοθέτησε μια στιβαρή μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας.