Εικόνα
stess-test

H RCB BANK LTD πέρασε επιτυχώς τους ελέγχους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας δυνάμει του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της ΕΚΤ

26 Οκτωβρίου, 2014

Η RCB BANK LTD πέρασε με επιτυχία την αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού (AQR) και τα τεστ αντοχής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Οι δοκιμασίες αντοχής έδειξαν ότι ο δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) της Τράπεζας υπό το δυσμενές σενάριο, ξεπερνά στο διπλάσιο τις ελάχιστες προδιαγραφές.

“Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ποιότητας ενεργητικού και των τεστ αντοχής που πραγματοποιήθηκαν από τους εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ. Η επιτυχία στις δοκιμασίες αντοχής επιδεικνύει ότι η RCB BANK LTD διατηρεί τη σταθερότητά της και ενισχύει την αξιοπιστία της προς τους πελάτες της. Η διαθεσιμότητα σημαντικών αποθεματικών κεφαλαίων θα επιτρέψει στην Τράπεζα να υλοποιήσει τα σχέδιά της για διεθνή επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και να ενισχύσει τη δανειοδότηση Κυπριακών εταιρειών και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Κύπρο. Οι πελάτες μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι απολαμβάνουν ύψιστα επίπεδα εξυπηρέτησης και ένα υψηλό βαθμό αξιοπιστίας από τη μεγαλύτερη διεθνή τράπεζα στην Κύπρο", δήλωσε ο Kirill Zimarin, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της RCB BANK LTD. 

Η αξιολόγηση ποιότητας ενεργητικού και τα τεστ αντοχής πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης αξιολόγησης της RCB BANK LTD, μαζί με 130 συστημικές τράπεζες της Ευρωζώνης οι οποίες είχαν αξιολογηθεί ως σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πριν την μεταφορά υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ δυνάμει του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. 

Η RCB BANK LTD ιδρύθηκε την 1η Αυγούστου 1995. Στις 30 Ιουνίου 2014, το ενεργητικό της αντιστοιχούσε σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια δολάρια, κεφάλαιο ύψους 416 εκατομμυρίων δολαρίων και κέρδη ύψους 36 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο μισό του 2014. Η Τράπεζα διαθέτει υποκαταστήματα στη Λευκωσία, τη Λεμεσό και το Λουξεμβούργο. Το Σεπτέμβριο του 2014, η RCB BANK LTD έλαβε το Βραβείο του Κυπριακού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA). Τα βραβεία CIPA απονέμονται σε ετήσια βάση σε δυναμικές και καινοτόμες διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, οι οποίες έχουν επιτύχει αξιόλογα αποτελέσματα και κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα τους.