Εικόνα
CIPA-award

H RCB Bank Ltd βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA)

11 Σεπτεμβρίου, 2014

Δελτίο τύπου

Η RCB Bank Ltd βραβεύτηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) για τις επιδόσεις της το 2013. Τα Διεθνή Βραβεία Επενδύσεων του CIPA απονέμονται κάθε χρόνο σε δυναμικές και καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις και κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα τους. 

Το αναγνωρισμένο βραβείο, που απονεμήθηκε στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της RCB Bank Ltd στον τομέα των διεθνών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Η Τράπεζα εξυπηρετεί χιλιάδες εγχώριους και διεθνείς πελάτες από πενήντα περίπου χώρες. Το 2013, σύμφωνα με ελέγχους που διεξήχθησαν από διεθνείς εμπειρογνώμονες, η RCB Bank Ltd κρίθηκε απόλυτα συμμορφούμενη με το κανονιστικό πλαίσιο και τα διεθνή τραπεζικά πρότυπα. Παρά την οικονομική κρίση στην Κύπρο το 2013, η πελατειακή βάση της Τράπεζας αυξήθηκε κατά ένα τρίτο , ενώ οι συναλλαγές των πελατών αυξήθηκαν κατά 50%. 

«Η επιτυχία της RCB είναι αποτέλεσμα σχολαστικής προσοχής στις ανάγκες των πελατών και στο επίπεδο εξυπηρέτησης Η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα και η ικανότητα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών είναι οι παράγοντες στους οποίους στηρίζεται η σχέση μεταξύ της RCB Bank Ltd και των πελατών της και το κλειδί για την επιτυχία της Τράπεζας», τόνισε ο κ. Kirill Zimarin, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της RCB Bank Ltd.