Εικόνα
suppor

Η RCB Bank Ltd στηρίζει τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

9 Ιουνίου, 2015

Η RCB Bank Ltd, μέσα στα πλαίσια της προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που ακολουθεί, αποφάσισε να στηρίξει τον νεοϊδρυθέντα Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με το ποσό των 50,000 Ευρώ. Ο Φορέας θα παρέχει ουσιαστική, διάφανη και απτή στήριξη σε Κύπριους φοιτητές πανεπιστημίων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Σχολιάζοντας την εισφορά της RCB, o CEO της τράπεζας κύριος Kirill Zimarin δήλωσε: «Ως ένα ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου, η RCB Bank Ltd είναι κοινωνικά υπεύθυνη και επιδεικνύει ενδιαφέρον για την Κυπριακή κοινωνία. Είναι λοιπόν με μεγάλη ευχαρίστηση που στηρίζουμε τη νέα γενιά Κυπρίων φοιτητών. Η συνεισφορά μας στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης δεν αποτελεί παρά επένδυση στο ίδιο το μέλλον της Κύπρου».