Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
moodys-rating-nes

Η RCB Bank διατηρεί την αξιολόγηση του Οίκου Moody’s

17 Νοεμβρίου, 2020

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's δημοσιοποίησε την επικαιροποιημένη ανάλυσή του για την RCB Bank, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ποιότητα περιουσιακών στοιχείων, τον χαμηλό δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων καθώς και την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας.

Η αξιολόγηση της Τράπεζας παρέμεινε αμετάβλητη σε Β1, με σταθερή προοπτική, η οποία αποτελεί την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των κυπριακών τραπεζών. Η σταθερότητα στην αξιολόγηση και τις προοπτικές της Τράπεζας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, δεδομένης της πρόβλεψης από τον οίκο Moody’s για ένα εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον εξαιτίας της πανδημίας.

Ο οίκος Moody's αντικρίζει θετικά τις προσπάθειες της RCB Bank για επέκταση των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της στρατηγικής της που ήδη αντανακλάται στα σταθερώς θετικά οικονομικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανάλυσή του, ο Moody’s η επικροτεί το γεγονός ότι η στρατηγική της Τράπεζας εστιάζει επίσης στις επενδύσεις στην τεχνολογία για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για τους πελάτες της.

Ο CEO της RCB Bank Dr. Kirill Zimarin υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της αξιολόγησης από τη Moody's και σημείωσε: «Καλούμαστε όλοι να λειτουργήσουμε σε ένα πρωτοφανές και εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον που έχει επηρεάσει την οικονομία όχι μόνο της Κύπρου αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιβεβαίωση από τη Moody's της σταθερής χρηματοοικονομικής θέσης της RCB Bank όσον αφορά τόσο το κεφάλαιο όσο και τη ρευστότητα, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Είναι αυτή η συνέχεια τόσο στην κερδοφορία όσο και στις αξιολογήσεις που μας δίνει τη δυνατότητα να ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και να είμαστε σε θέση να στηρίζουμε τους πελάτες μας και μέσω τους την κυπριακή οικονομία εν γένει. Μετά από 25 χρόνια στην Κύπρο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας για επέκταση και καινοτομία, ενισχύοντας έτσι και τη θέση της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο».