Εικόνα
ECB

RCB Bank: Θετικό Αποτέλεσμα στους ελέγχους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για το 2021

2 Αυγούστου, 2021

Θετικό ήταν το αποτέλεσμα για την RCB Bank Ltd μετά την ολοκλήρωση των τεστ αντοχής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Στόχος των εν λόγω τεστ αντοχής που διενεργήθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών της Ένωσης σε μια κοινή δέσμη από ακραίες οικονομικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής για το 2021 έδειξαν ότι ο δείκτης Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) της RCB Bank υπό το δυσμενές σενάριο κυμαίνεται μεταξύ του 11 και 14%, που αποτελεί τον υψηλότερο στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο CEO της RCB Bank Δρ. Kirill Zimarin, δήλωσε: «Είμαστε όντως ικανοποιημένοι με την θετική έκβαση των τεστ αντοχής που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΑΤ και την ΕΚΤ. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα δεικνύει ότι η RCB Bank διατηρεί τη σταθερότητά και την ισχυρή της θέση και ως εκ τούτου δύναται να συνεχίσει να αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη για τους πελάτες της. Η διαθεσιμότητα σημαντικών αποθεματικών κεφαλαίων θα επιτρέψει στην Τράπεζα να συνεχίσει να υλοποιεί τα σχέδιά της για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Κύπρο καθώς και την σταθερή στήριξη που προσφέρει στις Κυπριακές επιχειρήσεις αλλά και στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας».

Τα τεστ αντοχής του 2021, στα οποία συμμετείχε η RCB Bank, αποτελούν μια Πανευρωπαϊκή αξιολόγηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης από τα εποπτικά του όργανα.