Εικόνα
suppor

Η RCB Bank χορηγός της εγκατάστασης διαδραστικών πινάκων στο Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Λουκάς»

16 Δεκεμβρίου, 2016

H RCB Bank προχώρησε στην κάλυψη όλων των εξόδων αγοράς και εγκατάστασης διαδραστικών πινάκων στο Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Λουκάς» στη Λεμεσό. Η χρήση των εν λόγω 11 διαδραστικών πινάκων, που θα εγκατασταθούν στις τάξεις του Σχολείου «Απόστολος Λουκάς», στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης που προσφέρεται σε μαθητές ειδικών ικανοτήτων και στην ενίσχυση του ημερήσιου προγράμματος με πιο ενδιαφέρουσες, καινοτόμες και ελκυστικές δραστηριότητες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ειδικό Σχολείο «Απόστολος Λουκάς» στη Λεμεσό φιλοξενεί στις τάξεις του 75 μαθητές η ηλικία των οποίων κυμαίνεται από 6 έως 21 χρονών.  Οι εν λόγω μαθητές χωρίζονται για σκοπούς εκπαίδευσης σε 11 ομάδες, εξού και η ανάγκη για την εγκατάσταση ισάριθμων διαδραστικών πινάκων.

Επιδίδοντας την επιταγή με την οποία καλύφθηκε το συνολικό κόστος για τους πίνακες, ο Εκτελεστικός Σύμβουλος της RCB Bank κ. Σώτος Ζακχαίος υπογράμμισε την δέσμευση της τράπεζας στην παροχή στήριξης σε τέτοιους ευγενείς σκοπούς και σημείωσε: “Είναι για μας στην RCB Bank ιδιαίτερη η χαρά να διασφαλίζουμε ότι η ποιότητα και το επίπεδο της εκπαίδευσης που παρέχεται σε μαθητές ειδικών ικανοτήτων ενισχύονται με την δική μας στήριξη. Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να επικροτηθεί για το εξαίρετο έργο που επιτελεί και είναι χρέος όλων μας να βρισκόμαστε παρά το πλευρό τους όπως βεβαίως και παρά το πλευρό των γονέων και των παιδιών, βοηθώντας έτσι εποικοδομητικά τις προσπάθειες τους».