Εικόνα
moodys-rating-nes

RCB Bank: Αμετάβλητη στο B1 η αξιολόγηση Αναβάθμιση προοπτικών σε Θετικές από Moody's

21 Ιουλίου, 2021

Ο διεθνής Οίκος αξιολόγησης Moody’s επιβεβαίωσε σήμερα μέσω επικαιροποιημένου δελτίου τύπου που εξέδωσε, την αξιολόγηση της RCB Bank, ενώ προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών της Τράπεζας από σταθερές σε θετικές.

Η αξιολόγηση της RCB Bank από την Moody's παρέμεινε αμετάβλητη στο B1, η οποία αποτελεί την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των κυπριακών τραπεζών. Επιπλέον, οι προοπτικές της αναβαθμίζονται από σταθερές σε θετικές. Αυτή η σταθερότητα στην αξιολόγηση της Τράπεζας και η αλλαγή των προοπτικών της σε θετικές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου του γενικότερου εύθραυστου οικονομικού περιβάλλοντος που προκαλείται από πανδημία.

Ο εν λόγω διεθνής οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της RCB Bank, με το συνολικό δείκτη να ανέρχεται στο 21,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η επιβεβαίωση αξιολόγησης αντικατοπτρίζει επίσης την εξελισσόμενη διάρθρωση των στοιχείων παθητικού της Τράπεζας που οδηγεί στην παροχή αυξημένης προστασίας για τους καταθέτες της.

Ο CEO της RCB Bank Δρ. Kirill Zimarin υπογράμμισε τη σημασία της αλλαγής στις προοπτικές της Τράπεζας σε θετικές και την διατήρηση της αξιολόγησης από τη Moody's και σημείωσε: «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μιας παγκόσμιας πανδημίας και των επιπτώσεών της τόσο στην τοπική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, η επιβεβαίωση από τη Moody's της σταθερής χρηματοοικονομικής θέσης της RCB Bank τόσο όσον αφορά το κεφάλαιο όσο και τη ρευστότητα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Αυτή η επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση σε συνδυασμό με την αλλαγή των προοπτικών μας σε θετικές, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και βεβαίως μέσω τους την κυπριακή οικονομία εν γένει και μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Μέσω της υλοποίησης της επιτυχημένης στρατηγικής μας αλλά και των επενδύσεών μας στην καινοτομία και τη νέα τραπεζική ψηφιακή εποχή, θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε με απτό και θετικό τρόπο στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Κύπρου».