Εικόνα
S&P-global-ratings-news

S&P: «ΒΒ-» Με σταθερή προοπτική η αξιολόγηση για την πιστοληπτική ικανότητα της RCB Bank Ltd

15 Μαρτίου, 2017

Την 15η Μαρτίου ο Οίκος S&P Global Ratings αξιολόγησε την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της RCB Bank Ltd σε «ΒΒ-/Β», ενώ προβλέπει σταθερή προοπτική.

Η S&P υπογραμμίζει ότι «η πιστοληπτική ικανότητα αντανακλά την θέση της Τράπεζας ως της τρίτης σε μέγεθος στην Κύπρο καθώς επίσης και την πολύ καλύτερη επίδοσή της σε ότι αφορά τις πιστώσεις και τα κέρδη της κατά τον τελευταίο πιστωτικό κύκλο σε σύγκριση με τις άλλες τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο». Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι «η ικανότητα απορρόφησης ζημιών της Τράπεζας θα παραμείνει στα σημερινά υψηλά επίπεδα ενώ το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα παραμείνει σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο των άλλων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο».

Ο Δρ. Kirill Zimarin, Διευθύνων Σύμβουλος της RCB Bank Ltd χαιρέτησε την εξέλιξη σημειώνοντας ότι «η ψηλή βαθμολογία επιβεβαιώνει τη θέση της Τράπεζας ως μια από τις πιο σταθερές στην Κύπρο, η οικονομία της οποίας είναι από τις πιο δυναμικές στην Ευρωζώνη».

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης η RCB Bank Ltd επέδειξε σταθερή κερδοφορία την τελευταία δεκαετία, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009 αλλά και της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο το 2013.

Ο οίκος αξιολόγησης προέβλεψε σταθερή προοπτική για την πιστοληπτική αξιολόγηση της RCB Bank Ltd βάσει της εκτίμησής του ότι το επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό προφίλ της Τράπεζας θα παραμείνει σταθερό για τους επόμενους 12 μήνες λόγω και της θετικότερης οικονομικής προοπτικής τόσο της Κύπρου όσο και της Ρωσίας.

Τέλος, η S&P υπογραμμίζει την εμπειρία των στελεχών της Διοίκησης της Τράπεζας και θεωρεί πως «η Εταιρική Διακυβέρνηση της RCB Bank Ltd είναι επαρκής και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου για θέματα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων είναι αξιόπιστο, με κάποια σημεία του μάλιστα να είναι πιο αυστηρά από το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο».