Εικόνα
S&P-global-ratings-news

Ο S&P επιβεβαιώνει την αξιολόγηση της RCB Bank Ltd

28 Αυγούστου, 2019

Ο Οίκος S&P Global Ratings σε ετήσια έκθεση που δημοσίευσε επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της RCB Bank σε BB-/B με σταθερή προοπτική. Η RCB εξακολουθεί να κατέχει την υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των κυπριακών τραπεζών.

Τα πλεονεκτήματα της RCB Bank, όπως η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η καλή ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η επαρκής κερδοφορία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου είναι μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων αξιολόγησης της S&P.

Ο Οίκος θεωρεί τη σταθερή αύξηση της εγχώριας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε δάνεια και καταθέσεις, την κατά πολύ καλύτερη απόδοση πιστώσεων και κερδών, σε σύγκριση με τους άλλους εγχώριους παίχτες, καθώς και την διευθυντική ομάδα της Τράπεζας ως θετικούς παράγοντες για την σταθερότητα της RCB.

Ο S&P θεωρεί ότι η εταιρική διακυβέρνηση της RCB Bank είναι επαρκής και ότι το εσωτερικό σύστημα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι υγιές.

Αυτή είναι μια άλλη επιβεβαίωση της ισχυρής και σταθερής θέσης της Τράπεζας στην Κύπρο.