Εικόνα
S&P-global-ratings-news

Ο Οίκος S&P Global Ratings δημοσιεύει έκθεση αξιολόγησης της RCB Bank Ltd

30 Αυγούστου, 2018

Ο Οίκος S&P Global Ratings δημοσίευσε την τελευταία έκθεση αξιολόγησης για την RCB Bank, υπογραμμίζοντας τους σημαντικότερους συντελεστές που οδήγησαν στην αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας σε «ΒΒ-/Β», με σταθερή προοπτική.

Τα πλεονεκτήματα της RCB Bank, όπως η ισχυρή κεφαλαιοποίηση, η καλή ποιότητα του ενεργητικού, καθώς και η ψηλή κερδοφορία κατά τη διάρκεια του πιστωτικού κύκλου αποτέλεσαν τους σημαντικότερους παράγοντες αξιολόγησης του Οίκου S&P.