Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα
logo-email-asset

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

20 Ιουνίου, 2022

Η RCB Bank Ltd ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια του δελτίου τύπου που εξέδωσε στις 22 Μαρτίου 2022, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την πώληση του Μέρους Β του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Το εν λόγω Μέρος Β αφορά σε Κυπριακές και Ευρωπαϊκές χορηγήσεις μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €64 εκατομμυρίων. Το σύνολο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd που έχει πωληθεί στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Μέροι Α & Β) ανέρχεται σε περίπου €356 εκατομμύρια μεικτής λογιστικής αξίας.

Υπενθυμίζεται ότι η RCB Bank Ltd, η οποία βρίσκεται σε στάδιο απεμπλοκής από τις τραπεζικές της υπηρεσίες λόγω των νέων γεωπολιτικών πραγματικοτήτων, αποφάσισε να προχωρήσει σε πώληση μέρους του εξυπηρετούμενου δανειακού της χαρτοφυλακίου ούτως ώστε να διασφαλίσει την ομαλή επιστροφή όλων των καταθέσεων στους πελάτης της, μια πρωτοποριακή κίνηση στην τραπεζική ιστορία της Κύπρου, αντιμετωπίζοντας έτσι τους πελάτης της με απόλυτα ηθικό τρόπο, όπως ορίζουν άλλωστε και οι αρχές της. Το συνολικό ποσό από την πώληση των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της RCB Bank Ltd στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ όχι μόνο καλύπτει όλες τις καταθέσεις που έχουν επιστραφεί ή που βρίσκονται στην διαδικασία επιστροφής αλλά προκύπτει και ένα σημαντικό πλεόνασμα ρευστών στοιχείων ενεργητικού για τις περαιτέρω δραστηριότητες της.