Εικόνα
interest-rates-news

Νέα επιτόκια για τους Λογαριασμούς Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση της RCB

4 Σεπτεμβρίου, 2020

Αγαπητοί πελάτες,

Σας πληροφορούμε ότι, από τις 9 Νοεμβρίου 2020, θα ισχύουν νέα επιτόκια για τους υφιστάμενους Λογαριασμούς Προειδοποίησης σε RUB.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την αναθεώρηση των επιτοκίων, έχετε το δικαίωμα κατά την περίοδο πριν την εφαρμογή τους να προχωρήσετε σε άμεσο τερματισμό του λογαριασμού προειδοποίησης σας χωρίς καμιά επιβάρυνση.

Αν δεν γνωστοποιήσετε στην Τράπεζα τη μη αποδοχή των νέων επιτοκίων πριν την εφαρμογή τους στις 9 Νοεμβρίου 2020, εννοείται ότι αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από εσάς.

Νέα επιτόκια

Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για Ιδιώτες

Νόμισμα Ποσό 35 Hμερών 90 Hμερών
RUB 70.000 - 4.999.999 3.50% 3.75%
5.000.000 - 9.999.999 3.60% 3.85%
10.000.000 - 99.999.999 3.70% 3.90%
100.000.000 - 500.000.000 3.75% 3.95%Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για εταιρικές οντότητες

Νόμισμα Ποσό 35 Hμερών 90 Hμερών
RUB 70.000 - 4.999.999 3.40% 3.65%
5.000.000 - 9.999.999 3.50% 3.75%
10.000.000 - 99.999.999 3.60% 3.80%
100.000.000 - 500.000.000 3.65% 3.85%Λογαριασμοί Καταθέσεων Υπό Προειδοποίηση για κυβερνητικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Νόμισμα Ποσό 35 Hμερών 90 Hμερών
RUB 70.000 - 4.999.999 3.30% 3.55%
5.000.000 - 9.999.999 3.40% 3.65%
10.000.000 - 99.999.999 3.50% 3.70%
100.000.000 - 500.000.000 3.55% 3.75%
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Λειτουργό Εξυπηρέτησης σας ή τηλεφωνήστε στο 800 00 722 (από την Κύπρο) και στο +357 25 35 57 22 (από το εξωτερικό).

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd