Εικόνα
press-release

Έκτακτη εισφορά άμυνας

15 Νοεμβρίου, 2013

Αγαπητοί πελάτες,

Σε συνέχεια της Δήλωσης που έχετε συμπληρώσει (Έντυπο Ε. Πρ.18) για την Εξαίρεση από την Αφαίρεση Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα ως προς τα έσοδα που προέρχονται από τόκους επί καταθέσεων, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι, σύμφωνα με τον περί Έκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο 117(I)/2002, όπως τροποποιήθηκε, προκειμένου να συνεχίσετε να εξαιρείστε από την εν λόγω εισφορά, το καθεστώς διαμονής σας πρέπει να μην έχει μεταβληθεί από την υποβολή της προαναφερθείσας δήλωσης.

Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στην Τράπεζα το Ερωτηματολόγιο για εξακρίβωση της ικανοποίησης των προϋποθέσεων σχετικά με τον όρο «Μη κάτοικος Κύπρου» για το έτος αναφοράς (Έντυπο Ε. Πρ.18 Ερ.). Το υποκατάστημα στο οποίο διατηρείται (διατηρούνται) ο(οι) λογαριασμός(λογαριασμοί) πρέπει να παραλάβει το Ερωτηματολόγιο το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να παραδώσετε το Ερωτηματολόγιο είτε δια χειρός είτε με ταχυδρομική αποστολή στο υποκατάστημα.

Στην περίπτωση των κοινών λογαριασμών πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στην Τράπεζα ένα Ερωτηματολόγιο από τον κάθε κάτοχο λογαριασμού ξεχωριστά.

Σε περίπτωση που δεν λάβουμε αυτό το ερωτηματολόγιο μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία ή σε περίπτωση που, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, δεν ανήκετε πλέον στην κατηγορία των "μη κατοίκων", η Έκτακτη εισφορά για την άμυνα θα αφαιρεθεί αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου 2013, μαζί με όλους τους ισχύοντες τόκους που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις καθυστερημένες πληρωμές και θα εξακολουθεί να παρακρατείται για όλο το έτος μέχρι να λάβει η Τράπεζα το έντυπο. Όποια ποσά παρακρατούνται με αυτόν τον τρόπο δεν επιστρέφονται.

Σας ζητάμε να προσέξετε ότι το Έντυπο Ε. Πρ. 18 Ερ. πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται κάθε έτος μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για το έτος αναφοράς. Ως εκ τούτου, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να λάβουμε σωστά συμπληρωμένο το έντυπο για το έτος 2013.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η υποβολή του εντύπου είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Σε περίπτωση που κάποιο έτος δεν λάβουμε το Έντυπο Ε. Πρ. 18 Ερ., θα παρακρατήσουμε την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Συμπληρώστε το συνημμένο Ερωτηματολόγιο και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια.

Στείλτε τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα έντυπα στη διεύθυνση customerservice@rcbcy.com και τα πρωτότυπα στο υποκατάστημά σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με ένα από τα υποκαταστήματά μας ή καλέστε: στο +357 25 355722 (για κλήσεις από το εξωτερικό), στο 800 00 722 (χωρίς χρέωση στην Κύπρο) ή στο 8 800 100 7722 (χωρίς χρέωση στη Ρωσία).

Με εκτίμηση,
RCB Bank Ltd